Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > říjen  > Výročí

Cena Milady Paulové za rok 2011

ceny_milady_paulove.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Profesorka Kateřina Demnerová z Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT získala Cenu Milady Paulové, kterou za svůj celoživotní přínos vědě v oboru chemie převzala na 2. národní konferenci o postavení žen ve vědě Genderová rovnost jako sociální inovace: rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí. Významné ocenění nese jméno Milady Paulové – první ženy, jež získala právo přednášet na univerzitě (1925) a také se stala první profesorkou na našem území (1939).


Kateřina Demnerová vědecky působí jednak v oblasti životního prostředí, kde studuje aktivitu biologických činitelů, především bakterií a rostlin při odstraňování různých forem znečištění životního prostředí, jednak v oblasti potravinářské mikrobiologie, v níž se koncentruje na vývoj a zavádění metod pro stanovení potravních patogenů a jejich monitoring v potravinářských technologiích a na metody stanovení bezpečnosti uvolňování geneticky modifikovaných organismů do prostředí. Jako vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie na VŠCHT vybudovala laboratoř potravinářské mikrobiologie a geneticky modifikovaných mikroorganismů. Během působení na VŠCHT vedla více než dvě stovky diplomových prací a pracovala se čtyřmi desítkami doktorandů. Je členkou mnoha odborných rad, výborů a komisí, řešitelkou více než tří desítek národních i mezinárodních vědeckých projektů v oblasti potravinářské chemie a environmentální mikrobiologie a autorkou 162 odborných prací, 236 přednášek a prezentací a také 13 studijních textů.
lsd