Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vzdělávání učitelů přírodovědných oborů

První tři srpnové týdny roku 2011se opět nesly v duchu vzdělávání středoškolských učitelů biologie, chemie a fyziky. Cyklus Otevřené vědy uspořádalo Středisko společných činností Akademie věd ČR a letos je nově hostil Zámecký hotel Třešť. Smyslem týdenních vzdělávacích kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je seznámit pedagogy s novinkami v oboru, umožnit jim setkání se zajímavými badateli a ukázat praktická cvičení či laboratorní pokusy, jimiž mohou studentům přiblížit předmět názorněji.

vzdelavani_ucitelu_02.jpg

Do malebného městečka v srdci Českomoravské vysočiny se v průběhu tří týdnů sjelo celkem 74 učitelů z různých koutů České republiky. Organizátoři pro posluchače kurzů připravili nejen přednášky badatelů z pracovišť Akademie věd ČR a vysokých škol, ale i praktické laboratorní workshopy v prostorách místní střední školy a odborné exkurze na výzkumná pracoviště a do výrobních závodů.

vzdelavani_ucitelu_01.jpg
Všechna fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Účastníci kurzu biologie měli například jedinečnou příležitost navštívit pracoviště a setkat se s vědci Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci u Třebíče a nahlédnout do laboratoří Oddělení populační biologie, jehož vědecké cíle jsou zaměřeny na získání originálních poznatků o volně žijících obratlovcích s důrazem na jejich genetickou, populační a druhovou rozmanitost, populační dynamiku, interakce s prostředím v ekosystémech a asociaci s mikro-organismy patogenními pro člověka a zvířata.

vzdelavani_ucitelu_03.jpg

Letošní kurz chemie se zařadil mezi akce Mezinárodního roku chemie 2011 a jeho frekventanti měli mimo jiné možnost nahlédnout do výrobního procesu zpracování mléka a výroby sýrů v Mlékárně Polná.
Učitelé fyziky navštívili pracovníky a laboratoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., v Kamenné u Příbrami a mohli si tak prohlédnout například radonovou komoru, laboratoř určenou k detekci vysoce toxických chemických látek či laboratoř zaměřenou na sledování a studium ochrany osob v extrémních podmínkách.

vzdelavani_ucitelu_01.jpg

Na kurzech přednášeli jak mladí nadějní vědci, tak uznávané kapacity ve svém oboru. Posluchačům představili nejen nejnovější poznatky z daných oborů, ale ukázali jim také zajímavosti, které pedagogové mohou využít i v praxi ve výuce. Podporu učitelům v dalším vzdělávání a výchově mladých přírodovědných talentů přijeli do Třeště vyjádřit i bývalí předsedové Akademie věd ČR prof. Helena Illnerová a prof. Václav Pačes. „Kurzy hodnotím jako velice přínosné. Jsem ráda, když mají badatelé možnost předat nejnovější poznatky ze svých laboratoří přímo středoškolským pedagogům. Velký důraz musíme klást především na matematiku, přírodní a technické vědy vůbec, protože to, co nám jednou bude chybět, bude generace kvalitně vzdělaných přírodovědců, inženýrů, chemiků atd.,“ poznamenala H. Illnerová.
 
VLADISLAVA POSPÍŠILOVÁ
a MARKÉTA PAVLÍKOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.