ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
si vás dovoluje pozvat na přednášky z cyklu Zvané přednášky ÚOCHB 2011

30. června 2011
prof. William L. Jorgensen (Department of Chemistry, Yale University, New Haven, USA)
Efficient Drug Lead Optimization Guided by Free-Energy Calculations

19. října 2011
prof. Ada E. Yonath (Structural Biology Department, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Izrael)
The Amazing Ribosome

Přednášky se konají od 10:00 hodin v přednáškovém sále ÚOCHB, Flemingovo nám. 2, Praha 6.

Bližší informace: RNDr. Irena G. Stará, tel.: 220 183 315, e-mail: stara@uochb.cas.cz, www.uochb.cz.