ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Pamětní deska Josefa Pekaře

„Tu Kost měl jsem blouznivě rád od studentských let…,“ vyznal se historik Josef Pekař v předmluvě ke své Knize o Kosti. Citace uvozuje nápis na pamětní desce, která byla 30. dubna 2011 odhalena v areálu jednoho z nejznámějších českých hradů.

24_1.jpg
Foto: Václav Hovorka, Archiv autora
Pamětní desku odhalil současný spolumajitel hradu Kost Giovanni Kinský dal Borgo. Nápis na ní zní: „Kus historie tohoto hradu a svou lásku k okolnímu kraji klasicky zvěčnil profesor Josef Pekař (1870–1937) v Knize o Kosti, erbovním díle českého dějepisectví.“


Josef Pekař (1870–1937), rodák z Malého Rohozce u Turnova, vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi a historii na filozofické fakultě české univerzity v Praze. Na téže fakultě od roku 1897 přednášel české dějiny, od roku 1905 jako řádný profesor. V akademickém roce 1931–1932 zastával funkci rektora Univerzity Karlovy. Pro svůj odborný přínos byl zvolen členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. Ve svém díle evokoval politické zápasy, duchovní proudění i každodenní život prakticky všech epoch českých dějin a prosazoval nové pohledy na jejich klíčové problémy, zvláště na husitství, Bílou horu a dobu pobělohorskou. Syntézu českých dějin podal ve vynikající středoškolské učebnici. Rozvinul vlastní kriticko-pozitivistickou koncepci českých dějin, oponující koncepci Masarykově.
Autorem pamětní desky Josefa Pekaře je akademický sochař Aleš John. O její realizaci se zasloužili rodina Kinský dal Borgo, Ing. Martin Pachovský, Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) a Pekařova společnost Českého ráje. Odhalena byla krátce po stém výročí prvního vydání Knihy o Kosti. Tato Pekařova monografie, podaná působivým literárním stylem, je badatelskou sondou do politické, hospodářské, sociální a kulturní minulosti českých zemí v 17.–18. století, jedinečně kombinující rovinu regionální historie Sobotecka a národních dějin. Kniha se pro své kvality dočkala mimořádných pěti vydání (v letech 1909–1911, I–II; 1935, I–II; 1942, souborně; 1970 souborně; 1998, I–III).

24_2.jpg
Páté vydání Pekařovy práce, do kterého editorka Marie Ryantová zařadila i kapitoly nedokončeného třetího dílu (Praha 1998).

Odhalení desky se zúčastnili zástupci domácích i zahraničních univerzit, Akademie věd ČR, Učené společnosti, Společnosti pro vědy a umění, čelní představitelé současného českého dějepisectví, reprezentanti českých aristokratických rodů, veřejní a kulturní činitelé Jičínska, Turnovska a Mladoboleslavska. S projevy vystoupili historici prof. Robert Kvaček, prof. Petr Vorel, předseda Sdružení historiků, a prom. hist. Karol Bílek, čestný předseda Pekařovy společnosti. Událost vzbudila pozitivní ohlas v širší kulturní veřejnosti a na prahu letní sezóny může inspirovat k návštěvě Kosti a Českého ráje.

JAN BÍLEK, JOSEF TOMEŠ,
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.