ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

29. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 10. května 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila
– úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 24. zasedání konaného 3. května 2011 a přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 13. zasedání Bytové komise AV ČR, konaného 19. dubna 2011.

Souhlasila
– s podepsáním Dohody o vědecké spolupráci mezi Centre National de la Recherche Scientifique a Akademií věd ČR,
– se zásadami pro převzetí záštity Akademií věd ČR,
– s prodloužením Licenčního ujednání mezi Akademií věd ČR a Adobe Systems.

Navrhla předsedovi AV ČR, aby udělil
Prémii Otto Wichterleho v roce 2011 těmto mladým vědeckým pracovníkům AV ČR:

I. oblast věd
RNDr. Jan Borovička, Ph.D. (1979) – Geologický ústav a Ústav jaderné fyziky
RNDr. Stanislav Gunár, Ph.D. (1981) – Astronomický ústav
RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D. (1978) – Matematický ústav
Neil Dillip Thapen, Ph.D. (1976) – Matematický ústav
RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (1979) – Ústav informatiky
Mgr. Martin Čada, Ph.D. (1976) – Fyzikální ústav
Mgr. Hynek Němec, Ph.D. (1979) – Fyzikální ústav
Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. (1977) – Fyzikální ústav

II. oblast věd
Mgr. Otakar Frank, Ph.D. (1977) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Mgr. Jan Sýkora, Ph.D. (1977) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
RNDr. Dušan Koval, Ph.D. (1976) – Ústav organické chemie a biochemie
MUDr. Libor Macůrek, Ph.D. (1976) – Ústav molekulární genetiky
RNDr. Petr Procházka, Ph.D. (1976) – Ústav biologie obratlovců
Mgr. Natálie Martínková, Ph.D. (1976) – Ústav biologie obratlovců
Mgr. Jana Křenková, Ph.D. (1979) – Ústav analytické chemie
RNDr. Lydie Plecitá-Hlavatá, Ph.D. (1977) – Fyziologický ústav
Mgr. Martin Horák, Ph.D. (1978) – Fyziologický ústav

III. oblast věd
PhDr. Michal Bauer, Ph.D. (1980) – Národohospodářský ústav
PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. (1976) – Ústav pro soudobé dějiny
Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D. (1980) – Ústav pro jazyk český
Mgr. Gabriela Marková, Ph.D. (1978) – Psychologický ústav
PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. (1976) – Sociologický ústav
František Šístek, M. A., Ph.D. (1977) – Historický ústav

Fellowship J. E. Purkyně:
Mgr. Janu Jansovi, Ph.D., navrženému Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
Mag. Dr. phil. Alexanderu Kratochvílovi, navrženému Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,
prof. RNDr. Ladislavu Kvaszovi, Dr., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
Mgr. Jakubu Steinerovi, M. A., Ph.D., navrženému Národohospodářským ústavem AV ČR, v. v. i.

Vzala na vědomí
– usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2011 č. 282 ke způsobu koordinace kosmických aktivit vlády České republiky,
– opatření provedená k realizaci usnesení XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
– aktualizovanou Výroční zprávu o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2010,
– zprávu o plnění smluv o spolupráci se samosprávními celky.