ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cena Inženýrské akademie České republiky 2011

Inženýrská akademie ČR vyhlásila soutěž o Cenu Inženýrské akademie 2011. Od roku 1997 ji IA ČR uděluje za vynikající výsledek tvůrčí práce – vynikající realizovaný technický projekt či významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu.

Cena má stimulovat práci řešitelských kolektivů, vědeckých a výzkumných pracovníků, konstruktérů, inženýrů a technických pracovníků. Zároveň má podpořit tvůrčí úsilí a vytrvalost, jež jsou nezbytné jak v systematické výzkumné práci, která vede k novým fundamentálním poznatkům a posouvá hranice poznání v celém oboru inženýrského a aplikovaného výzkumu, tak i k prosazení významných technických projektů. A to od jeho záměru až do jeho dokončení a uplatnění v novém výrobku či v jiném technickém díle.
Pro letošní rok je Cena vyhlášena v kategorii Vynikající realizovaný technický projekt.
Od roku 1997 Cenu získalo mnoho vý­z­namných projektů. Mezi nejvýznamnější patří vybudování badatelského centra výkonových laserů AV ČR, vyvinutí restaurátorské a konzervační technologie pro mozaiku Poslední soud na katedrále sv. Víta na Pražském hradě či softwarový projekt A-GLOBE: technologie a softwarový nástroj pro integraci a simulaci rozsáh­lých distribuovaných systémů. Význačné jsou i projekty spojené s vývojem technicky progresivních strojů a zařízení, jako je vývoj a realizace letounu VUT 100, vývoj nové generace tkalcovských stavů či infrastrukturní projekty jako odbavovací haly mezinárodního letiště v Praze a projekt vysouvaných tunelů metra pod Vltavou a projekt a realizace obřích zásobníků pro státní strategické zásoby ropy, ocelová konstrukce zastřešení Sazka Arény a mostní estakády na tramvajové trati Hlubočepy–Barrandov, Ekodukt z obloukových lepených lamelových dřevěných nosníků.
Cenu za rok 2010 IA ČR udělila prof. Jiřímu Markovi a kol., TOSHULIN, a. s., za projekt Soustružnické obráběcí centrum POWERTURN 1600 II. generace. Projekt je výsledkem inovačního procesu vycházejícího z vlast­ního průmyslového výzkumu a vývoje realizovaného ve zmíněné společnosti. IA ČR ocenila inovaci řady komponent tohoto progresivního stroje, zejména originálního uplatnění cementového betonu nahrazujícího odlitky stojanu a lože, uplatnění hydrostatického vedení svislé a podélné posuvové osy a nově vyvinuté automatické výměny nástrojů s manipulátorem. Tím badatelé dosáhli podstatného zlepšení mnoha parametrů tohoto obráběcího stroje, především jeho tepelné a vib­rač­ní stability a jeho přesnosti. Špičkové výsledky přesnosti a výkonnosti soustružnického obráběcího centra POVERTURN 1600 II. generace byly prokázány v leteckém průmyslu při výrobě proudových leteckých motorů.
IA ČR se obrací na všechny tvůrčí kolektivy, organizace výzkumu, projekční i výrobní organizace i jednotlivce, aby návrhy na Cenu Inženýrské akademie za rok 2011 předložili do 15. července 2011 sekretariátu IA ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1. Další informace naleznete na www.eacr.cz.
MILOŠ HAYER,
Inženýrská akademie ČR