Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR

Požadavky:
a) splnění podmínek § 17 odst. 4–6 zák. č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
b) vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru lingvistiky,
c) organizační schopnosti a zkušenosti,
d) jazykové znalosti,
e) významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti,
f) morální bezúhonnost (podle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
– platí pro uchazeče narozené před 1. 12. 1971.
Nezbytnou součástí přihlášky je písemná koncepce činnosti pracoviště.

Přihlášky obsahující stručný životopis, doklady o splnění požadavků a) až f), koncepci činnosti,
přehled dosavadní praxe a seznam hlavních vědeckých prací doručte v písemné formě
v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ na adresu:
Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1.
Termín podávání přihlášek byl prodloužen z 20. dubna 2011 do 16. května 2011 do 12:00 hod.
 


Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.,
zvou na Den Země 2011 s Akademií věd ČR

Chcete vědět více o sopkách a zemětřesení?

28. dubnaDen Země hrou v Geoparku GFÚ AV ČR, workshopy pro pedagogy
5.–29. dubna – výstava fotografií Barevný svět hornin pod mikroskopem, budova AV ČR
27. dubna až 10. června – výstava Záznam pohybu, GFÚ AV ČR
Více informací naleznete na www.otevrenaveda.cz.
 


Učená společnost České republiky
Vás srdečně zve na přednášku prof. Františka Vyskočila
Muž a žena z pohledu neurofysiologa
Přednášku, která se uskuteční 26. dubna 2011 od 15:00 hod.
v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1,
uvede a diskusi bude řídit doc. Jan Konvalinka, člen Rady Učené společnosti ČR.
Vstup volný.
Informace: PhDr. Jiřina Jedináková, e-mail: jedinakova@kav.cas.cz.