ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > duben  > Ocenění

Ceny pro odbornou literaturu

 Publikace Vladimíra Papouška Dějiny nové moderny – Česká literatura v letech 1905–1923 zvítězila ve třetím ročníku Cen Nakladatelství Academia, jejichž předávání se uskutečnilo 9. března 2011 v budově AV ČR na Národní třídě.

16_1.jpg
  Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Radek Mikuláš, Vladimír Just, Jiří Drahoš a Vladimír Papoušek

Devítičlenná porota vedená ředitelkou Ústavu experimentální botaniky AV ČR Evou Zažímalovou ocenila především novátorské pojetí knihy a schopnost vtáhnout čtenáře atraktivním stylem do dramatického vývoje české literatury na počátku 20. století. Práce autorského kolektivu Vladimíra Papouška, která získala ocenění také v kategorii vědecká nebo populárně-naučná publikace, je prvním syntetickým výstupem dlouhodobého projektu, v němž literární badatelé představují nový metodologický pohled na historii české literatury 20. století. Cenu za překlad vědecké nebo populárně-naučné práce převzal od předsedy Ediční rady AV ČR Jiřího Beneše Milan Váňa, který do českého literárního prostředí uvedl Oswalda Spenglera a jeho opus magnum Zánik Západu, jedno z nejdiskutovanějších děl minulého století. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace vyhodnotila porota jako nejlepší knihu teatrologa Vladimíra Justa Divadlo v totalitním systému – Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech, která letos mj. získala 3. místo za encyklopedické dílo v soutěži Jednoty tlumočníků a překladatelů Slovník roku 2011. Průvodce Ledové Čechy, v němž Radek Mikuláš popisuje krásy ledových útvarů, které doposavad unikaly pozornosti, dostal cenu za výtvarné zpracování. Cenu poroty si odnesli Martin Franc, Antonín Kostlán a Alena Míšková za publikaci Bohemia Docta – K historickým kořenům vědy v českých zemích, kterou Eva Zažímalová označila za průkopnickou, neboť jako první zpracovává vývoj mimouniverzitního vzdělání a vědy u nás.
lsd