ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > duben  > Obálka

Bulletinu k dospělosti

02_1.jpg
  Všechna fota: © Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Akademický bulletin loni překročil svou dvacítku a tímto rokem vstoupil do věku dospělosti. Jeho zrození a první krůčky popsal v březnovém – už 310. čísle – jeho „duchovní“ otec dr. Miroslav Šmidák. Dospělost si žádala důstojného připomenutí a kde jinde ho pro akademické periodikum uspořádat než v Lannově vile!

02_8.jpg
  Jiří Drahoš a Marina Hužvárová

02_4.jpg
  František Rypáček, Helena Illnerová a Lucie Kubínová

Pozvání dne 16. března 2011 přijaly osobnosti z vedení Akademie, za milá slova děkujeme předsedovi Jiřímu Drahošovi i jeho předchůdcům Rudolfu Zahradníkovi a Heleně Illnerové a předsedovi Redakční rady AB Jiřímu Benešovi. Přišli nejen zástupci Kanceláře Akademie věd, ředitel SSČ Jiří Malý a další pracovníci, ale také dřívější redakční kolegové „ve zbroji“. Výročí Akademického bulletinu s námi oslavili i další lidé, kteří časopisu pomáhali na svět v dřevních, „předpočítačových“ dobách, ale i později, a to technickou podporou a celou plejádou prací, bez nichž se tvorba periodika neobejde.

02_5.jpg
 Jiří Malý a Vladimír Mareček

Vstup do příjemného odpoledne podbarvila svým hlasem Marcela Kubartová, která přednesla cyklus písní Antonína Dvořáka V národním tónu op. 73 za klavírního doprovodu Miroslava Navrátila. Neformální část setkání pak netradičně osvěžily tóny kytary. Vynikající společnost, překrásné prostředí vily Lanna a příjemný pocit dobře vykonané práce zavazuje redakci, aby i dál co nejlépe otevírala světu okna do Akademie.

HaM

02_7.jpg 02_9.jpg
  Marcela Kubartová; Rudolf Zahradník
02_6.jpg
 Jan Škoda a Petr Čech
02_3.jpg
 Jiří Plechatý se Sylvou Daníčkovou