ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > duben  > Ocenění

De Scientia et Humanitate Optime Meritis

Čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis převzala 22. února 2011 doc. Lydia Petráňová z Etnologického ústavu AV ČR, která se dlouhodobě zabývá výzkumem dějin hmotné kultury, stravování a sociálně-historické problematiky zvyků a tradic venkovského lidu.

15_1.jpg
 Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Nejvýznamnější ocenění, které Akademie věd ČR uděluje, převzala od předsedy AV ČR Jiřího Drahoše Lydia Petráňová.


V letech 1993–2006 byla členkou Akademického sněmu AV ČR. Od roku 1997 do roku 2005 pracovala v Akademické radě AV ČR, v letech 2001–2005 působila jako místopředsedkyně AV ČR odpovědná za koncepční a vědecko-organizační otázky sekce pro humanitní a společenské vědy. Od roku 2005 je členkou Vědecké rady AV ČR.
Doc. Lydia Petráňová ukončila v roce 1967 studium na Filozofické fakultě UK v Praze; obor historie–čeština. V roce 1998 se habilitovala na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v oboru české dějiny. Od roku 1985 pracuje v Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR; vedoucí oddělení je od r. 1992. V 90. letech 20. století přednášela na FF UK v Praze, nyní na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.
L. Petráňová se orientuje na problematiku tzv. tradiční lidové kultury a na dějiny kultury obecně. Je spoluautorkou klasického díla Dějiny hmotné kultury I., II. (Praha 1985, 1997), autorkou mnoha vědeckých studií a několika alternativních učebnic dějepisu (Lidé v dějinách. Středověk, Raný novověk; Průvodce všedním životem ve středověku, Praha 1996, 1997, 2005). Odborný zájem o ikonografii a sémiotiku realizovala v monografii Domovní znamení staré Prahy (Praha 1988, 1991, 2008). Významně se redakčně i autorsky podílela na třísvazkovém encyklopedickém díle Lidová kultura – Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (Praha 2007). Dlouhodobě se jako členka redakční rady podílí na vydávání časopisu Český lid/Etnologický časopis, který představuje ústřední vědecké oborové periodikum.
L. Petráňová patří mezi nejvýznamnější odborníky v českém i evropském měřítku svého oboru. Mimořádné schopnosti společenské komunikace uplatnila rovněž při rozvíjení mezinárodních vztahů, zejména styků mezi českými a francouzskými vědci (za což byla oceněna Řádem akademických palem 2006), nebo jako členka v prestižních mezinárodních vědeckých společnostech (například The International Commission for the Research into European Food History ICREFH).
red