ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > duben  > Knihy

Nové knihy

20_1.jpg

ESEJE O PŘÍRODĚ, BIOLOGII
A JINÝCH NEPRAVOSTECH

Výběr esejů o živých organismech, ochraně přírody a životního prostředí, biologii, biolozích a vědě vůbec, literatuře a cizích zemích, které vznikly převážně v letech 1999–2009. Některé z nich vycházejí knižně poprvé, jiné již vyšly v dosavadních souborných knižních vydáních.
Komárek, S., edice Galileo, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

20_2.jpg

PLUHY, NEMOCI A ROPA
Jak lidé ovlivnili klima

Publikace se snaží objasnit znepokojující otázku, proč atmosférické koncentrace metanu během posledních 5000 let rostou, ačkoli z historického vývoje vyplývá, že bychom měli pozorovat spíše pokles. Podobnou „nesrovnalost“ autor objevil i u dalšího významného skleníkového plynu, u oxidu uhličitého. Velmi zajímavé jsou rovněž hypotézy o možném klimatickém dopadu pandemií, jako byla černá smrt či epidemie v Americe při osidlování kontinentu Evropany po objevení Kolumbem.
Ruddiman, W. F., edice Galileo, Academia, Praha 2011. Vydání 1.


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V BŘEZNU 2011

– 1. Macek, J. a kol. – Blanokřídlí České republiky I. – Žahadloví (s podporou AV ČR)
– 2. Komárek, S. – Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech
– 3. Peisertová, L. (ed.) – Zločin a trest v české kultuře 19. století (s podporou AV ČR)
– 4. White, M. – Antikrist Galileo
– 5. Štěpánková, J. – Květena České republiky 8 (s podporou AV ČR)

Tituly ostatních nakladatelů:

– 1. Komárek, S. – Eseje o lidských duších a společnosti II., Argo
– 2. Kosatík, P. – Ferdinand Peroutka – Pozdější život (1938–1978), Mladá fronta
– 3. Crilly, T. – Matematika – 50 myšlenek, které musíte znát, Slovart
– 4. Dupré, B. – Filozofie – 50 myšlenek, které musíte znát, Slovart
– 5. Brázda, P., Drury, R., Pečínková, P. – Věra Nováková, Argo

Knihkupcův tip:

– Ruddiman, W. F. – Pluhy, nemoci a ropa – Jak lidé ovlivnili klima

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1

 

20_3.jpg


Vivisectio mundi
Ctirad John, František Houdek
Imunolog Ctirad John a publicista František Houdek znovu společně přicházejí, aby po autobiografické knize vzpomínek (Zrcadlo mých lásek, 2010, Galén) vedli široce i do hloubky založený dialog o tom, co je uloženo a co se děje v jejich myslích, v jejich paměti, svědomí, srdci. Setkání dvou přátel se stává vzrušujícím zkoumáním světů, vnějších i vnitřních, jejich i našich. Zorný úhel sledující proud rozhovoru panoramuje od přírodních věd k prostorům filozofie, do krajin osobní medicínské zkušenosti i do tónin básnického rozeznění tam, kde se čas jako by zastaví jen pro potěšení z přítomné chvíle. V Ctiradu Johnovi se tu setkává bytost založením i celoživotní zkušeností vybavená postojem laskavým až křehkým, s bytostí stejně citlivou, výrazně však vnímavou k temným stránkám světa, života, lidské duše. Hned bouřlivě, hned poklidně plynoucí rozmlouvání je tak nejen bohatým sdělením, ale i jiskrnou inspirací pro vlastní meditaci o tom, jak žijeme, kde žijeme, co žijeme. Čtenář může nahlédnout „co je za tím kopcem“, dozvídá se, kudy vede cesta „od objevů k moudrosti“, prochází „medicínu jako džungli“, vyslechne „vyznání kulhavého poutníka“ – a neunaví se. Naopak, pocítí osvěžení z nabídnutého vyznání dvou rozjímavých myslí, i vděčnost, že bylo vysloveno mnohé, co kolem dosud jen raší. Vydalo nakladatelství Galén v edici Almanach medicíny, 2011.

SYLVA DANÍČKOVÁ