ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výběrové řízení na ředitele

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
Rada Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště.

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
• vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru humanitních nebo společenských věd;
• významné výsledky vědecké činnosti;
• organizační schopnosti a zkušenosti s řízením v oblasti vědy a výzkumu;
• předložení projektu o zaměření a cílech pracoviště;
• znalost alespoň jednoho světového jazyka;
• morální bezúhonnost (podle zákona 451/1991 Sb., v platném znění).

Přihlášku se strukturovaným profesním životopisem, s doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, se seznamem hlavních vědeckých prací a projektem o zaměření a cílech pracoviště je třeba doručit písemně a současně na elektronickém nosiči (CD, DVD-ROM, flash disk) v zalepené obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 8. dubna 2015 (při zaslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8.