ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > březen  > Událost

Laserová síla světla v Břežanech

V České republice vzniká první evropská laserová výzkumná infrastruktura určená pro výzkum a aplikační projekty v oblasti interakce světla s hmotou. Očekávají se od ní průlomové objevy v materiálech, nanotechnologiích, lékařství, zobrazování a diagnostice, optice, ale i nové technologie využitelné v průmyslu. Jak je u podobných zařízení běžné, stane se též atraktivním místem pro výchovu doktorandů, vědců a inženýrů. S laserovými centry ELI Beamlines a HiLASE i s rozvojovým potenciálem „vědeckého trojměstí“ na jižním okraji Prahy se 26. února 2015 seznámili ministr financí Andrej Babiš a vládní zmocněnkyně pro udržitelnost výzkumných center MŠMT Eva Kislingerová.

05_1.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
FOTOGALERIE

Dvě unikátní laserová centra v Dolních Břežanech patří do evropského záměru vybudovat novou generaci výzkumných zařízení. Poté, kdy tento ambiciózní projekt představili ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Jan Řídký, manažer ELI Beamlines Roman Hvězda a manažer HiLASE Tomáš Mocek, kladl ministr A. Babiš otázky cílené pochopitelně na financování. Zajímal se, z jakých zdrojů se peníze alokují, nakolik se dá očekávat jejich návratnost, o princip, jakým v Evropě velké výzkumné infrastruktury fungují. Rozvojové ambice území kolem Dolních Břežan, Hodkovic a Vestce s vynikající dopravní návazností, výzkumnými i průmyslovými kapacitami, ale také občanskou infrastrukturou přirovnal předseda AV ČR Jiří Drahoš ke Grenoblu a počátkům tamního synchrotronu. Však se taky univerzitní a vědecká enkláva na úpatí Alp považuje v tomto směru za nejroz­vinutější francouzské město s dalšími smělými rozvojovými ambicemi prostřed­nictvím projektu GIANT – Grenoble Inno­vation for Advanced Technologies. (A jen pro zajímavost – Grenoble jako první v Evropě zakázal reklamu v ulicích města.) Podobně má teď šanci rozzářit jih Prahy vědecko-technologický klastr mezi­národního významu STAR, neboli Science & Technology Advanced Region (v Hotkovicích vzniklo inovační centrum Inno-Crystal, ve Vestci se letos otevře BIOCEV) s inteligentní specializací v oblasti materiálových věd, optiky, laserových technologií a biotechnologie.

05_1.JPG
Exkurze v laserové výzkumné infrastruktuře

Laserové centrum HiLASE bylo slavnostně otevřeno v září minulého roku, letos v létě budou kompletně instalovány laserové technologie v laboratořích a od září 2015 se testovací fáze na pracovišti přenese do plného provozu. Hlavním cílem je vyvinout technologie s průlomovými technickými parametry, jako jsou lasery s vysokou opakovací frekvencí, a systémy, které budou použity v průmyslu, v malých a středně velkých výzkumných laboratořích a dále v budoucích zařízeních velkého rozsahu v rámci Evropského výzkumného prostoru. Nyní se podařilo uspět s návrhem strategického partnerství s renomovanou britskou organizací Science and Technology Facilities Council (STFC) v první výzvě aktivity Teaming programu Horizon 2020, v níž budou z České republiky podpořeny jen tři projekty. To podle Tomáše Mocka promění HiLASE v dlouhodobě konkurenceschopné centrum excelence, které bude sloužit jako most mezi akademickým světem a průmyslovou praxí. Vedle stojící ELI Beamlines se otevře na podzim, aby tak vstoupila do života první evropská infrastruktura v nové členské zemi s nejmodernějšími laserovými technologiemi na světě, která bude spolupracovat se světovými laboratořemi ve Velké Británii, Německu, Itálii, Francii, USA, Japonsku a Jižní Koreji.

05_1.JPG
Zleva: ministr financí Andrej Babiš, vládní zmocněnkyně pro udržitelnost výzkumných center MŠMT Eva Kislingerová, předseda AV ČR Jiří Drahoš; vpravo ředitel FZÚ AV ČR Jan Řídký.

05_1.JPG
Exkurze v laserové výzkumné infrastruktuře

Ministru financí A. Babišovi položil Akademický bulletin dvě otázky:

Vnímáte po dnešní prezentaci investici do HiLASE a ELI jako investici do prestiže České republiky?
Určitě ano, vnímám to jako prestižní záležitost. Vím o obrovském světovém evropském centru CERN, kam Česká republika přispívá. Ale musí se nám také povést, aby se do příjmu těchto nových center u nás zapojily taky ostatní členské země.

Je pro vás toto centrum uchopitelné i jako potenciál v oblasti vzdělávání?
Jistě ano, ale zatím nás čeká reforma školství, protože jsme se dostali do situace, kdy máme přes 70 vysokých škol. Ve společnosti bohužel panuje atmosféra, že každý musí mít vysokou školu, jenže tím klesá kvalita vysokoškoláků. A na druhou stranu potřebujeme zavést nějaký duální systém, jaký mají v Německu nebo Rakousku, a více propojit praxi, podniky, průmysl s výz­kumnými centry, protože některé podniky šly kvůli deficitu na straně státu vlastní cestou. Ale prostor pro spolupráci tady ­určitě je.

MARINA HUŽVÁROVÁ