ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > leden  > OZNÁMENÍ

Výběrové řízení na ředitele

Rada Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek, zejména podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění; • vysokoškolské vzdělání v oboru právo, vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru právo; • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti; • organizační schopnosti a zkušenosti s řízením v oblasti vědy a výzkumu; • jazykové znalosti; • morální bezúhonnost.

Přihlášku do výběrového řízení je třeba doručit v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení“ nejpozději do 26. února 2015 do 16:00 hod. na adresu: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1. Součástí přihlášky musí být strukturovaný životopis, doklady o dosaženém vzdělání a jazykové kvalifikaci, přehled o dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné relevantní činnosti uchazeče a dále stručný popis hlavních cílů při řízení Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

Předpokládá se, že při případném osobním pohovoru před výběrovou komisí prokáže uchazeč znalost problematiky pracoviště a přednese podrobnější představu o záměrech, které by ve funkci chtěl realizovat.