ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > leden  > Úvodník

Slovo šéfredaktorky

Vážená čtenářská pospolitosti,

nejdůležitějším lidským komunikačním kanálem je světlo, k jehož zkoumání vyšel už před dávnými tisíci lety první významný spis – Kniha optiky od arabského učence Ibn al-Haythama. Protože se ke světlu váží i další významná výročí, bylo nasnadě mu mezinárodně dedikovat tento rok a Akademie věd ČR se k těmto aktivitám připojuje. Akademie současně vstupuje do další etapy v nově formulované Strategii AV21, kterou provází i novým logem (původní logo schválila AR v červenci 1998). K této příležitosti se mění také obálka Akademického bulletinu – připomeňme, že je to právě čtvrt století, co AB vychází. V lednovém čísle tradičně otiskujeme informace z prosincového zasedání Akademického sněmu, na němž pan předseda změny v Akademii oficiálně představil.

Titul1_15.jpg

Téma přibližujeme i na následující dvoustraně, kde čtenáře upozorňujeme i na další letošní prioritu; začíná totiž nové kolo hodnocení týmů a pracovišť AV ČR, které připravily skupiny vedené profesorkou Evou Zažímalovou.
V letošním roce si Akademie věd ČR rovněž připomíná dlouhou tradici mimouniverzitního výzkumu na našem území a 125. výročí založení České akademie věd a umění. Oprávněně se můžete ohradit, že jsme toto výročí dříve směřovali k rokům s jedničkou a šestkou na konci (např. AB/2011 provázela obálka s logem 120 let ČAVU a pečetí). Ano, obojí je správně – zatímco zřízení akademie povolil císař František Josef I. dne 23. ledna 1890, svou činnost zahájila 18. května 1891. Čas je veličina relativní a lepší přemostění k dalšímu výročí, než relativistické teorie, si ani nemohu přát. V prosinci oslavíme 100 let od vyslovení obecné teorie relativity v Pruské akademii věd, zatímco speciální teorii relativity publikoval Albert Einstein o deset let dříve.
Zachovejte nám v roce 2015 přízeň a svobodu slova, jež je jednou z nejvyšších hodnot demokracie. Se smutkem nad povražděním francouzských novinářů připomeňme, že před 600 lety za svá slova zaplatil mistr Jan Hus raději vlastním životem, než by své přesvědčení odvolal.

MARINA HUŽVÁROVÁ

Akademie věd České republiky se připojuje k soustrasti s oběťmi lednových tragických událostí ve Francii a vyjadřuje svou podporu celoevropskému semknutí proti jakýmkoli teroristickým útokům.