ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 24. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 2. prosince 2014:

Schválila

 •  přílohy k Základním principům Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 č. 5.1, 5.2, 6.1 a 7.1;
 •  přidělení finančních prostředků podle návrhu předloženého Komisí Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR;
 •  přidělení dotace na řešení projektů regionální spolupráce podle návrhu předloženého Komisí pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR;
 •  orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2015.

Souhlasila

 •  se změnou jednacího řádu Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.;
 •  s vystoupením AV ČR z European Science Foundation k 31. prosinci 2015,
 •  s výsledky výběrových řízení na zahraniční pracovní cesty pro rok 2015, projekty s tureckým TÜBITAK na období 2014–2016, ukončením přidělování dotací z výdajů na činnost AV ČR pracovištím AV ČR na podporu publikování formou Open Access k 31. prosinci 2014.

Jmenovala

 •  RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2014 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2019;
 •  Ing. Pavla Formáčka (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) členem Majetkové komise AV ČR s účinností od 1. ledna 2015 na zbytek jejího funkčního období 2013–2017;
 •  členy Koordinační rady hodnocení (KOR): prof. RNDr. Janu Musilovou, CSc., prof. Ing. Miloše Marka, DrSc., a doc. Mirjam Friedovou, Ph.D.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  na základě návrhu Rady Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval doc. RNDr. Janu Pěknicovou, CSc., do funkce ředitelky Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 14. ledna 2015 do 13. ledna 2020.

Vzala na vědomí

 •  materiál k volbě členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018;
 •  zprávu o výsledcích mimořádné kontroly v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., a Středisku společných činností AV ČR, v. v. i.