ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > leden  > Věda a výzkum

K výročí Konstantina Jirečka v Sofii

Ve velkém sále centrální budovy Bulharské akademie věd v Sofii se 11. listopadu 2014 uskutečnila vědecká konference Konstantin Ireček: istorik, dǎržavnik, obštestvenik, memoarist (Konstantin Jireček: historik, politik, veřejný činitel, memoárista), věnovaná 160. výročí jeho narození. Jednodenní zasedání připravily sofijské instituce Institut za istoričeski izsledvanija BAN, Nov bǎlgarski universitet a Sǎjuz na učenite v Bǎlgarija a zúčastnili se ho i badatelé z Akademie věd ČR.

18_1.jpg
Zdroj: Wikimedia commons, Jan Vilímek


Po zahájení sympozia přednesla referát Jordanka Geševa (Historický ústav BAV, Sofia), která se věnovala osobnosti K. Jirečka a bulharskému knižnímu spolku v letech 1879–1884. Příspěvek Lubomíry Havlíkové (Slovanský ústav AV ČR) se zaměřil na přínos K. Jirečka a jeho vědecké rodiny, reprezentované Josefem a Hermenegildem Jirečkovými, evropské medievistické balkanistice a byzantologii. Lizbet Ljubenova (Historický ústav BAV, Sofia) navázala vystoupením, v němž se zabývala kontakty K. Jirečka s bulharským duchovenstvem. Rumen Genov (Nová bulharská univerzita, Sofia) se posléze věnoval vztahům mezi K. Jirečkem a bulharskými politickými stranami. Dopolední zasedání uzavřela Teodorička Gotovska (Historický ústav BAV, Sofia) příspěvkem o formování osobnosti K. Jirečka jako obrozence a bulharofila.

18_2.jpg
Sídlo Bulharské akademie věd (Bǎlgarska akademija na naukite – BAN) v Sofii

V odpoledním bloku zazněl referát o daru bankéře Ivana Kovačeva archivu K. Jirečka, a to konkrétně na výkup cenných dokumentů a popularizaci, který přednesla Cvetana Veličkova (Vědecký archiv BAV, Sofia). Nikolaj Poppetrov (Historický ústav BAV, Sofia) se věnoval významu deníku K. Jirečka jako historického a imagologického pramene, Pavel Zeman (Filozofická fakulta MU, Brno) vědeckému výzkumu osobnosti K. Jirečka a jeho díla v Čechách. V závěru oficiální části konference zazněl příspěvek Aleksandry Trifonové (Nová bulharská univerzita, Sofia), která hovořila o rozvoji české slavistiky na začátku 20. století a věnovala se pracím prof. Jaroslava Bidla, nástupce K. Jirečka na Karlově univerzitě v Praze, zatímco ředitel hostitelské instituce Ilja Iliev (Historický ústav BAV, Sofia) seznámil přítomné s působením K. Jirečka mimo hranice Bulharska.

Po skončení konference se jejím účast­níkům a hostům představil film Srešty s Ireček (Setkání s Jirečkem) scenáristů a režisérů Juli Stojanova († 2011) a Asena Vladimirova, který byl příjemnou tečkou za slavnostním zasedáním v Sofii.

LUBOMÍRA HAVLÍKOVÁ,
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.