ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > leden  > Obálka

Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

02_1.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Beseda před udílením cen, zleva: Bohdan Pomahač, Jiří Bičák, Evžen Neustupný, Lubomír Skála (zastupující Jiřího Čížka) a Karel Segeth (zastupující Ivo Babušku)

Nadační fond na podporu vědy Neuron ocenil 11. prosince 2014 vědce, kteří dosáhli mimořádných výsledků v medicíně, fyzice, společenských vědách, chemii a matematice. Pátý ročník svedl dohromady osobnosti, které se výrazně otiskly do světové vědy, posunuly hranice soudobého výzkumu a motivovaly nespočet lidí, s nimiž pracovaly.
O profesní i životní zkušenosti se na besedě v objektu Wayry na pražském Václavském náměstí podělili dr. Bohdan Pomahač z Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA (jeho tým provedl před třemi lety první úplnou transplantaci tváře v USA); prof. Jiří Bičák z Matematicko-fyzikální fakulty UK (pokračovatel einsteinovské tradice a hlavní tvůrce její současné podoby); prof. Evžen Neustupný z Archeologického ústavu AV ČR, Praha (českou archeologii učinil moderním oborem mezinárodního dosahu a relevance).

02_3.JPG

Besedy ani večerního ceremoniálu v pražském Profesním domě se bohužel nemohli zúčastnit prof. Ivo Babuška (v letech 1948–1968 působil v Ústavu pro matematiku ČSAV, poté v University of Maryland v USA; zakladatel světové výpočtové matematiky – mj. se podílel na propočtech výstavby Orlické přehrady) a prof. Jiří Čížek z MFF UK (v letech 1963–1968 působil v Ústavu fyzikální chemie ČSAV; jeho metoda tzv. spřažených klastrů se stala nejefektivnější metodou pro přesné výpočty vlastností molekul). V zastoupení je představili jejich blízcí spolupracovníci a celoživotní přátelé prof. Karel Segeth z Matematického ústavu AV ČR, resp. prof. Pavel Hobza z Ústavu pro organickou chemii a biochemii AV ČR.

02_3.JPG

Zvláštní cenu fondu Neuron obdržel Miroslav Zikmund, který svými cestami obohatil lidské poznání; na jeho tradici navazuje nadační projekt Expedice Neuron s cílem finančně podpořit české badatele na vědeckých výpravách). Vyhlášeni byli rovněž autoři projektů, kteří na svůj základní výzkum získali každý jeden milion korun – Neuron Impuls obdrželi dr. Zuzana Libá (Cytokiny u autoimunitních onemocnění nervového systému), dr. Jaroslav Řídký [Socio-rituální centrum v mladoneolitickém období (4900–4500 př. n. l.)], dr. Tomáš Mančal (Bioinspirované světlosběrné systémy na bázi fluorografenu), prof. Michal Otyepka (Do nitra kyborgů; Rozhraní grafen-biomolekula), dr. Jan Šťovíček (Homo-topické metody v teorii reprezentací).

MARINA HUŽVÁROVÁ