Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > říjen  > Obálka

O Lannově vile v angličtině

03_1.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Více snímků viz FOTOGALERIE

Když se cenný klenot v náhrdelníku zajímavých architektonických objektů užívaných Akademií věd ČR, Lannova vila v Bubenči, dočkala loni samostatné publikace přílohou Akademického bulletinu z pera prof. Jana Bažanta z Filosofického ústavu AV ČR, sešli se k jejímu uvedení vzácní hosté (viz Malá slavnost vily Lanna). Jako každá správná akce tohoto druhu vedlo společenské setkání k dalšímu nápadu, jak obohatit zamýšlenou anglickou verzi uvedené publikace. Pravnuk Vojtěcha Lanny Hubertus Trauttenberg totiž redakci AB pozval na návštěvu letního sídla rodiny Lannů v rakouském Gmundenu (viz AB 7–8/2013). Krajina v okolí Travenského jezera je pozorným návštěvníkům pražské vily známá z Travenského salonu, a tak pojednání o gmundenské vile, na niž je v Praze odkazováno, doplnilo informace v publikaci do harmonického celku. Tím spíš, že obě stavby představují nejvýznamnější novorenesanční vily v kontextu zemí, kde byly postaveny.

03_1.JPG

03_1.JPG

K prezentaci publikace Villa Lanna in Prague byli 16. září 2014 pozváni hosté také s ohledem na česko-rakouskou spolupráci; vedle představitelů AV ČR, autora textů, překladatele a spolupracovníků redakce přijal pozvání generál Hubertus Trauttenberg s chotí a též velvyslanec Rakouska Ferdinand Trauttmansdorff. Při tomto jméně připomeňme, že Ženíškův velký portrét císaře Františka Josefa I. jako zakladatele České akademie věd a umění z roku 1894 opatřil původním barokním rámem, který se bohužel nedochoval, hrabě Trauttmansdorff, příbuzný současného ambasadora. Obraz skrýval až do poloviny 90. let minulého století depozitář Národní galerie, kvůli špatnému stavu totiž nebyl nikdy vystaven. Do rukou restaurátorů se dostal těsně před velkou výstavou Umělecké poklady České akademie věd a umění na Pražském Hradě v roce 1996, jak se můžete dočíst v příloze Akademického bulletinu z března téhož roku. Atmosféru vily odkazující se na antickou tradici podtrhl výběr latinských písní Giulia Cacciniho z cyklu Le nuove musiche, které zazněly v podání dr. Veroniky Mráčkové z Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR. Setkání v Lannově vile tak vlastně drobně přispělo k letošnímu Roku české hudby, jenž Kabinet hudební historie doprovází cyklem Hudba v českých zemích – hudba z českých zemí.

MARINA HUŽVÁROVÁ