Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > říjen  > Popularizace

Biologické centrum městu

Co zkoumají českobudějovičtí vědci? Jak vypadá bakterie, kůrovec či mořský plankton? Proč může být pivo zdravé? A vrátí se do šumavských jezer ryby? Nejen to se obyvatelé a návštěvníci Českých Budějovic dozvěděli na velkoformátové fotografické výstavě, kterou Biologické centrum AV ČR pořádalo v září na náměstí Přemysla Otakara II.

20_1.JPG
Všechna fota: Archiv BC AV ČR

Výstava s podtitulem Věda pro společnost – poznávat má smysl představila pod záštitou primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy nejpodnětnější témata, jimiž se vědci v BC zabývají a která mají přímou vazbu na společnost – patří mezi ně například testování produkce antibiotik, vývoj vakcíny proti klíšťatům, navrhování metod pro ochranu lesů před kůrovcem (k tématu viz AB 7–8/2011), obnovování krajiny po těžbě a další.

Trend oboustranné komunikace s veřejností chce do jihočeského veřejného života vnášet i Biologické centrum a jedním z prvních kroků se stala právě expozice na českobudějovickém náměstí, během níž se 20. září 2014 uskutečnil pro rodiny s dětmi doprovodný program Sobota s vědou. Popularizační akce se setkala s ohlasem jak nejmenších návštěvníků, tak i jejich rodičů. Do stanu BC na českobudějovické náměstí zavítaly zhruba tři stovky lidí, aby se podívaly, jak se dělá věda na jednom z pracovišť Akademie věd.

20_1.JPG

20_1.JPG

20_1.JPG

Děti nadšeně navlékly laboratorní rukavice a pustily se do „vědecké“ práce. Čekalo je pět stanovišť, pět úkolů a pět otázek, pomocí nichž vyluštily největší záhadu na Zemi – tajemství života. Přímo na náměstí tak děti pipetovaly různě kyselé roztoky, skládaly viry, šifrovaly své jméno v kódu DNA, lovily šumavské rybičky či se fotily termokamerou. Úspěšnou výstavu chce pracoviště opakovat každoročně: „Veřejnost chceme vztahovat do vědeckého dění čím dál více; již nyní se zapojujeme do Týdne vědy a techniky, pořádáme Dny otevřených dveří, veřejné přednášky a v budoucnu plánujeme uskutečnit i rozsáhlejší nápady – například vybudování BIO Science Centra pro děti, studenty i veřejnost,“ vysvětlil ředitel BC prof. Miloslav Šimek.

20_1.JPG

20_1.JPG

K výraznějšímu zapojení vědy do veřejného života přispěje také projekt 7. rámcového programu Deklarace Places – Evropská města vědecké kultury, kterou 15. září 2014 v obřadní síni českobudějovické radnice podepsali primátor města J. Thoma a ředitel Biologického centra prof. M. Šimek. „Deklarace chce rozšiřovat znalosti a vědomosti, a tím obohacovat společenský život v daném regionu a podporovat zájem žáků a středoškoláků studovat biologické i technické obory,“ uvedl vedoucí projektového oddělení BC dr. Ivo Svejkovský.

20_1.JPG
Primátor Českých Budějovic Juraj Thoma a ředitel Biologického centra Miloslav Šimek při podpisu Deklarace Places – Evropská města vědecké kultury

Do projektu se již zapojilo více než 60 měst z téměř 30 zemí, například Mnichov, Vídeň, Dublin, Göteborg, Amsterdam, Budapešť a Brusel. České Budějovice budou po Plzni druhým českým městem, které se k Deklaraci Places přihlásily. Podrobnější informace naleznete na http://www.openplaces.eu/about/places.

DANIELA PROCHÁZKOVÁ,
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.