Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > říjen  > Z Bruselu

Evropský fond Resaver

Evropská komise učinila další krok k odstraňování překážek mobility vědců a budování Evropského výzkumného prostoru (European Research Area – ERA) ustavením soukromého Evropského důchodového fondu pro výzkumné pracovníky (Pan-European Pension Fund for Researchers, RESAVER – Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions).

21_1.jpg

Ačkoli mobilita vědců je pro vynikající výzkum zásadní, překážky, které jí brání, přetrvávají. Jednou z nich je i skutečnost, že výzkumní pracovníci přicházejí o dodatečné výhody plynoucí z penzijního připojištění v druhém a třetím pilíři, pokud působí po určitou dobu v jiných evropských státech. Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace proto rozhodlo poskytnout podporu konsorciu zaměstnavatelů k vytvoření jednotného Evropského fondu penzijního připojištění – RESAVER.

Konsorcium zainteresovaných zaměstnavatelů, které bylo v září 2014 zaregistrováno jako mezinárodní nezisková organizace podle belgického práva, připraví všechny náležitosti způsobem, aby mohl být fond oficiálně zahájen v roce 2015 (náklady spojené se zřízením fondu hradí Evropská komise v rámci grantu z programu Horizont 2020). Do konsorcia se v současnosti zapojilo osm subjektů: Vídeňská technologická univerzita, CERN, Sdružení nizozemských univerzit, Elettra Sincontrone v Terstu, italská Národní rada pro výzkum, Středoevropská univerzita, Vlámská meziuniverzitní rada a Cambridgeská univerzita. Lze očekávat, že počet členů a zapojivších se států bude dále narůstat. Úlohu pozorovatelů zastávají mj. Liga evropských výzkumných univerzit (LERU), skupina britských univerzit tzv. Russell Group a Sdružení evropských univerzit (EUA).

Iniciativa RESAVER je otevřená veřejným i soukromým organizacím Evropského hospodářského prostoru, které vědce zaměstnávají (vysoké školy, výzkumné ústavy,malé a střední podniky či grantové agentury). RESAVER nabídne možnosti, jak spravovat důchodové připojištění na individuální bázi, přičemž ke třem hlavním prvkům patří: zaměstnanecké penzijní fondy šité na míru výzkumnýminstitucímpro 2. pilíř; evropská síť specifických pojišťovacích dohod; opatření v rámci 3. pilíře pro odborníky bez zaměstnání.

S cílem informovat relevantní zaměstnavatele o možnostech a výhodách, které RESAVER nabízí, organizuje Evropská komise semináře; poslední se konal v závěru června 2014 v nizozemském Haagu, do konce roku se podobná
akce uskuteční 29. října ve Vídni, 4. prosince 2014 v Kodani.

Popis Evropského fondu penzijního připojištění včetně relevantní dokumentace naleznete na webových stránkách EURAXESS – http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/resaver. V případě zájmu o zapojení do fondu RESAVER či dotazů a žádostí o podrobnější informace kontaktujte sekretariát fondu na Evropské komisi – RTD-PENSION-FUND@ec.europa.eu.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR