Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Trendy v regeneraci a léčbě CNS

V prostorách Ústavu experimentální medicíny AV ČR se ve dnech 15. až 17. září 2014 uskutečnila v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), projektu Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královéhradeckém a Ústeckém kraji Letní škola „Nové trendy v regeneraci a léčbě CNS“. Zatímco v předešlém roce se zaměřila spíše na praktické ukázky laboratorní práce a zúčastnili se jí převážně pregraduální studenti z partnerských pracovišť, letos sdružila zkušené výzkumníky v oboru biomedicíny, a to především kmenových buněk a biomateriálů.

11_1.jpg
Obě fota: Archiv ÚEM AV ČR
Účastníci symposia v krčském areálu pracovišť Akademie věd

Akce v areálu biologických a lékařských pracovišť v Praze-Krči s odbornou záštitou organizace IBRO (International Brain Research Organization) se zúčastnilo na 20 zahraničních řečníků z Norska, Finska, Německa, Velké Británie, Polska, Španělska a České republiky, kteří diskutovali nejnovější výsledky v oblasti léčby poranění míchy, iktu, neurodenerativních onemocnění, zejména amyotrofické laterální sklerózy (ALS) a Alzheimerovy choroby. Část přednášek se týkala zobrazování nervových drah a tkání, biomateriálů, biosenzorů, biomarkerů a reprogramování buněk. Témata zahrnovala nejen výzkum závažných onemocnění, ale i perspektivy jejich léčby. O problematice míšního poranění přednášeli Slaven Erceg, Eva Syková, Šárka Kubinová a o cévních onemocněních mozku Ioanna Sandvig, Illias Kazanis, Alexander Deten. V oblasti neurodegenerativních onemocnění na téma ALS referovali o nejnovějších poznatcích Jessica Kwok a Serhiy Forostyak. Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu zastoupila sdělení Anny Sarnowske, Wei-Li Kuana a Rumy Raha Chowdhury. Mezi témata patřily i nové trendy v in vivo zobrazování (Axel Sandvid, Alexander Kranz, Jari Hyttinen), buněčné reprogramování, indukce lidských pluripotentních buněk, interakce biomateriálů a kmenových buněk (Leonora Buzanska, Alexander Deten, Tapani Viitala).

11_2.jpg
Eva Syková během přednášky

Zástupce Evropské komise Arnd Hoeveler vystoupil s praktickými informacemi o případném zapojení konsorcií do relevantních výzev Horizon 2020, a to především v regenerativní medicíně. V souvislosti s výzvou v této oblasti se uskutečnil kulatý stůl Vývoj optimální léčby amyotrofické laterální sklerózy pomocí kmenových buněk. Podmínkou pro zapojení se do výzvy je již existující participace partnerů na klinických studiích; tu má na ALS povolenou spin-off firma ÚEM AV ČR a je velký zájemji rozšířit do partnerských zemí.

Letní školy i kulatého stolu se zúčastnili spolupracovníci v oblasti ALS z University v Cambridge a partneři nově schváleného projektu Česko-norského výzkumného programu Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění; dále participovali členové partnerských výzkumných týmů Neuroregenerace a Neuroonkologie z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové,Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, výzkumní pracovníci ÚEMa čeští a zahraniční studenti. Celkem se akce zúčastnilo více než padesát lidí.

V ÚEM AV ČR se 17. září 2014 uskutečnil rovněž Kick off meeting výše uvedeného projektu financovaného z Česko-norského výzkumného programu CZ09. Cílem je vyvinout kombinací biomateriálů (přírodních nebo syntetických), růstových faktorů a různých typů kmenových buněk efektivní multifaktoriální terapeutický přístup v léčbě iktu a chronického míšního poranění. Pro oba typy onemocnění se dále vyvíjejí specifické metody neurorehabilitace, jejichž výsledky budou korelovány s pokročilými zobrazovacími metodami mozku a míchy in vivo (MRI, ultrazvuk), post mortem (tzv. CLARITY protokol) a histologií. Výstupy přispějí k identifikaci účinných léčebných strategií s translačním
potenciálem uplatnitelným v klinické léčbě cévních mozkových příhod a míšního poranění. Partnerem ÚEM AV ČR je Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu.

EVA SYKOVÁ, PAVLA JENDELOVÁ,
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

loga_letni_skola.jpg