Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

 Rada pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb.,
o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb.
a Stanov AV ČR veřejné výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky pracoviště
.
Požadavky:
• prohlášení uchazeče, že v případě jmenování ředitelem doloží splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4–6 zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
• vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru fyziky, fyzikálního nebo elektrotechnického inženýrství;
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
• organizační schopnosti a zkušenosti;
• jazykové znalosti;
• morální bezúhonnost.

Přihlášku se stručným životopisem včetně přehledu dosavadní praxe, doklady o dosažené kvalifikaci, popis hlavních cílů při řízení ústavu v rozsahu jedné strany A4 a seznam hlavních vědeckých prací zasílejte písemně na adresu: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., sekretariát, Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, a to nejpozději do
18. listopadu 2014
.
Předpokládá se, že při případném osobním pohovoru před výběrovou komisí prokáže kandidát znalost problematiky ústavu a přednese podrobnější představu o záměrech, které by ve funkci ředitele chtěl realizovat.

 


 

 Rada pracoviště Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb.,
o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb.
a Stanov AV ČR veřejné výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky pracoviště
.
Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle §17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění; • vysokoškolské vzdělání příslušného směru;
• vědecká nebo vědecko-pedagogická hodnost;
• organizační schopnosti a zkušenosti;
• praxe v oboru;
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
• jazykové znalosti; • morální bezúhonnost.
Předpokládané funkční období trvá od 15. 1. 2015 do 15. 1. 2020.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, se souhrnem odborné činnosti, přehledem publikační aktivity, se stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., s kontaktními adresami osob, které mohou poskytnout odborné reference, zasílejte písemně do 7. listopadu 2014 na adresu: Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4. Kontakty: tel.: 241 063 613, e-mail: btu-office@ibt.cas.cz.
Předpokládá se, že při případném osobním pohovoru před výběrovou komisí prokáže kandidát znalost problematiky ústavu a přednese podrobnější představu o záměrech, které by ve funkci ředitele chtěl realizovat.