Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Inženýrská akademie ČR, o. s., vyhlašuje soutěž o

Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2013

Cena je dotována částkou 50 000 korun a bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt.

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.

Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR:
Národní třída 3, 110 00 Praha 1 nebo www.eacr.cz.

Návrh na udělení Ceny IA ČR doručte nejpozději do 15. července 2013
(datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.,
prezident Inženýrské akademie České republiky, o. s.

Partneři Ceny Inženýrské akademie:
Nadace Preciosa, MM Spektrum, Metrostav, a. s.
 


 

Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce RNDr. Radka Mikuláše, CSc.,
Fossil behaviour related to specific substrates: a review of the phanerozoic fossil record
se koná 22. května 2013 v 11:00 hod. před komisí „Geologické vědy“ v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i.

Obhajoba disertační práce Mgr. Jiřího Dědečka, CSc.,
Lokalizace a distribuce atomů hliníku ve skeletu křemíkem bohatých zeolitů
se koná 29. května 2013 v 10:00 hod. před komisí „Fyzikální chemie“
v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.