ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > květen  > Obálka

Ceny časopisu Živa

03_1.jpg 
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: Viktor Černý, školitel vítězky kategorie Cena Živy Junior Jany Bučkové, dále Andrej Pavlovič, Kateřina Šumberová, Handrij Härtel, Filip Trnka, Robert Stejskal

Vila Lanna v pražské Bubenči se za účasti vrcholných představitelů Akademie věd stala kulisou šestnáctého setkání časopisu Živa s autory nejlepších článků za uplynulý rok. Redakční rada společně s redakcí nejstaršího českého přírodovědného periodika (vychází od roku 1853) ohodnotila čtyři kategorie. Purkyňovu cenu za popularizaci biologických věd ve věkové kategorii nad 30 let získali Milan Chytrý, Handrij Härtel a Kateřina Šumberová za článek Rodinné stříbro české vegetace: máme u nás něco, co jinde nemají?, v němž se zamýšlejí nad otázkou, zda se v Česku vyskytují nějaké typy vegetace nebo biotopů, které se jinde nenalézají, případně jen v omezeném rozsahu a nikoli tak dobře vyvinuté jako u nás. Zvláštní ocenění za příspěvek překračující rámec jednotlivých publikovaných článků obdrželi Robert Stejskal a Filip Trnka za studie Naši rýhonosci 1. Nosatí elegáni a Naši rýhonosci 2. Napudrovaní krasavci, v nichž představili jednu z nejpozoruhodnějších skupin nosatcovitých brouků – rýhonosce tribu Cleonini. Cenu Živy v kategorii 26 až 30 let si vysloužil Andrej Pavlovič za článek Zvláštní strategie získávání živin u rodu láčkovka. Klasický pohled na masožravé rostliny rodu láčkovka (Nepenthes) jako na „zabijáky“, kteří zkonzumují téměř všechno, co se v jejich okolí mihne, se začíná v posledním období významně měnit. Prostředí, druh kořisti a dostupnost živin z různých zdrojů zásadním způsobem ovlivnily evoluci těchto krásných rostlin. Adaptace na různé zdroje živin vedly k obrovské funkční a morfologické rozmanitosti pastí rodu Nepenthes, kterým teprve teď začínáme rozumět. Cena Živy – Junior (pro autory do 25 let) patří Janě Bučkové za Genetické kořeny středoevropské populace z pohledu variability chromozomu Y o genetických zdrojích, které sehrály významnou úlohu při formování Y chromozomálního genofondu současného obyvatelstva v České a Slovenské republice.

03_1.jpg
Heleně Illnerové naslouchají představitelé AV ČR (zleva) Jan Šafanda, Vladimír Mareček, Jiří Drahoš a šéfredaktorka časopisu Živa Jana Šrotová.
 

lsd