Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > květen  > Z Bruselu

Vědecká podpora růstu a pracovních míst

Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre) Evropské komise uspořádalo 26. března 2013 v Bruselu mezinárodní konferenci, která nastartovala iniciativu s cílem podpořit růst evropského hospodářství a vytváření nových pracovních míst na základě vědeckých poznatků.

14_1.jpg
Foto: Archiv EK
Zleva: Fatih Birol, William E. Kennard, Máire Geoghegan-Quinn, Dominique Ristori a Hannes Swoboda

Po více než čtyřech letech stagnace a vysoké nezaměstnanosti je nezbytné posílit finanční udržitelnost a prosadit strukturální reformy. Konference se proto explicitně zaměřila na tři oblasti, jež patří k nejdůležitějším z hlediska dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti – úsporné budovy, úsporná vozidla a úsporné osvětlení a další elektrotechnická zařízení. Od setkání s více než 400 účastníky z akademické i soukromé sféry si Evropská komise slibovala, že se dozví, jakou dodatečnou vědeckou podporu tito aktéři potřebují pro realizaci zásadních kroků v uvedených oblastech. Podle evropské komisařky pro výzkum, inovace a vědy Máire Geoghegan-Quinn je efektivita zásadní nejen pro splnění cílů v oblasti klimatu a zabezpečení dostatku energií, ale rovněž podporuje ekonomický růst tím, že přináší úspory, vytváří pracovní místa a prospívá životnímu prostředí.
Na rozdíl od jiných obdobných konferencí oceňujeme, že proslovy politiků (generální ředitel JRC Dominique Ristori, předseda Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Hannes Swoboda, velvyslanec USA při EU William E. Kennard a hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol) se odehrály jen v úvodní části. Zbývající čas patřil příspěvkům zástupců průmyslového sektoru, výzkumných sdružení, laboratoří a relevantních generálních ředitelství EK, komentářům a návrhům. Účastníci se shodli, že zásadní podmínku růstu představují především veřejné investice do infrastrukturních projektů stimulující i investice soukromé, existence konkurenceschopných technologií a harmonizace norem.
Jaké konkrétní potřeby konference identifikovala? V oblasti stavebnictví jde zejména o modernizaci starších budov – nutné jsou nové pasivní i aktivní izolační technologie, moderní materiály, tepelná čerpadla 2. generace, solární fotovoltaika jako stavební materiál, kontrolní systémy a chytré měřiče. V oblasti úsporných vozidel se pozornost soustředí na rozvoj elektromobility, byť zároveň je třeba pokračovat ve výzkumu v oblasti paliv včetně biopaliv, motorů s nižší spotřebou, kvality materiálů a vzorů. Pro vývoj úsporného osvětlení a elektrotechnických zařízení (v tomto smyslu zvláště spotřební elektroniky a klimatizačních přístrojů) je žádoucí nepřestávat ve výzkumu v oblasti ICT, která nachází aplikace v chytrých technologiích a inovativních metodách pro zvyšování povědomí spotřebitelů za využití potenciálu společensko-ekonomických a humanitních věd.
Na konferenci byly také předány ceny programu GreenLight, který v roce 2000 zahájilo Generální ředitelství EK pro energetiku a spravuje jej JRC; českým kontaktním bodem programu je společnost SEVEn, o. p. s. Ocenění za instalaci úsporného osvětlení letos získalo devět projektů, mj. dvě banky, řetězec rychlého občerstvení Quick či belgická letecká společnost Brussels Airlines.
V rámci zahájené iniciativy hodlá JRC spolupracovat s již fungujícími partnerstvími veřejného a soukromého sektoru (PPP) v daných oblastech – PPP Továrny budoucnosti (Factories of the Future), PPP Energeticky účinné budovy (Energy-Efficient Buildings) a PPP Zelená auta (Green Cars).
Prezentace z konference včetně fotogalerie naleznete na http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=4330&dt_code=EVN&lang=en.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel
Technologické centrum AV ČR