Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > květen  > Obálka

Jubilejní Amavet

02_3.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Vítězka 20. ročníku soutěže AMAVET Aranka Hrušková s předsedou odborné poroty Josefem Rosenkranzem z ČVUT

Finále 20. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů středoškoláků Expo Science AMAVET, do něhož letos téměř padesát studentů přihlásilo 40 projektů, se tradičně odehrálo 25.–26. dubna 2013 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. I tentokrát převzal nad soutěží záštitu předseda AV ČR Jiří Drahoš, kterého při zahájení zastoupil místopředseda AV ČR Jan Šafanda: „Akademie trvale usiluje o probouzení zájmu mládeže o vědu a techniku, neboť si uvědomuje, nakolik je období středoškolských studií rozhodující pro získání talen­tovaných studentů pro vědu a jejich rozhodnutí studovat na vysokých školách.“

02_1.jpg
S projekty finalistů se seznámil i místopředseda AV ČR Jan Šafanda.

Porota zástupců ústavů AV ČR a vysokoškolských pracovišť vybírá každoročně vítězné projekty z nejrůznějších témat. V jubilejním roce studenti představili například Válku spermií, Novou učebnici botaniky, Inteligentní auto, Up-konverzní materiály či práci s překvapivým zjištěním, že Většina lidí neumírá na nemoc, ale na její léčbu. Porotci, kteří hodnotili nejen odborný obsah, ale i způsob prezentace, schopnost stručně a srozu­mi­telně vysvětlit princip a přínos práce a úroveň jazykových znalostí, vyhlásili deset vítězů. Na prvním místě se umístila Aranka Hrušková s projektem Řetězové zlomky kvadratických iracionalit, jehož výsledky shrnula v časopise Acta Polytechnica.

02_1.jpg
Aranka Hrušková z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze představuje vítězný projekt Aleně Havlíčkové z MFF UK.

Nejlépe umístění studenti své práce pre­zentují na INTEL ISEF 2014 v Los Angeles ve Spojených státech amerických nebo I-SWEEEP 2014 v Houstonu.
Jubilejní ročník doprovodila v budově AV ČR výstava a v Senátu PČR kon­fe­rence 20 let soutěže Expo Science AMAVET, jíž se zúčastnilo na 100 finalistů předchozích ročníků.

srd