official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.,
přijme výzkumné pracovníky do Oddělení elektronové mikroskopie:

  •  výzkumný pracovník v oboru fyziky povrchů pevných látek se zaměřením na experimentální studium čistých a definovaných povrchů v ultravysokém vakuu pomocí pomalých a Augerových elektronů; magisterský stupeň v oborech fyzika nebo fyzikální inženýrství, Ph.D. odpovídajícího zaměření;
  •  výzkumný pracovník v oboru nauky o materiálech a materiálového inženýrství se zaměřením na mikroskopii pokročilých materiálů; magisterský stupeň v materiálovém inženýrství, Ph.D. odpovídajícího zaměření.

Praxe v oboru vítána, schopnost vědecké práce a samostatného řešení výzkumných úkolů je podmínkou. Zařazení podle Kariérního řádu a Vnitřního mzdového předpisu ústavu.
Přihlášky s životopisem a seznamem publikací zasílejte na adresu sekretariátu ÚPT,
Královopolská 147, 612 64 Brno nejpozději do 15. června 2012 nebo e-mailem na zsigmund@isibrno.cz.

 


 


Inženýrská akademie České republiky, o. s., vyhlašuje soutěž o Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2012.

Cena je dotována částkou 50 000 korun a bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt.
Návrhy na udělení ceny mohou předkládat právnické i fyzické osoby ČR.
Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR: Národní třída 3, 110 00 Praha 1 nebo www.eacr.cz.

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. července 2012 (datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c.,
prezident Inženýrské akademie
České republiky, o. s.

Partneři Ceny Inženýrské akademie:
Nadace Preciosa, MM spektrum, Metrostav, a. s.