Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > květen  > Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři,
s jarem 2012 nelze pominout škrty a přesuny ve státním rozpočtu, které opět prohlubují vrásky ve tvářích představitelů Akademie; kvalitní vědu stále rozemílá „kafemlejnek“ na měkkou „hmotu“ snadno sčitatelných výsledků padni komu padni a není dostatečná vůle ho zastavit.
Nutno také zmínit, že se již ve většině akademických ústavů ujali svých funkcí nově jmenovaní ředitelé, kteří vzešli z volby rad příslušných pracovišť.

04_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

A do třetice mi měsíc plný květů dovolil zařadit do úvodníku téměř pohádkovou aktualitu: pracoviště našich botaniků v Průhonicích navštívil 8. května Jeho Veličenstvo švédský král Karel XVI. Gustav (na snímku první zleva) coby patron švédské Královské technologické mise, vedené ředitelem Královské švédské akademie inženýrských věd (IVA) Leifem Johanssonem. Delegaci doprovázela švédská velvyslankyně v ČR Annika Jagander, která Průhonický zámek a park zařazený do památek UNESCO navštívila poprvé. Zástupce Královské švédské akademie i tamní podnikatele přivítal následujícího dne 9. května předseda AV ČR Jiří Drahoš v budově na Národní třídě, kde se seznámili s dalšími akademickými pracovišti a jednali o možnostech spolupráce. Více viz http://abicko.avcr.cz.

MARINA HUŽVÁROVÁ