Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 17. zasedání AR AV ČR 11. 5. 2010

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 • Úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 13. zasedání, konaného dne 4. května 2010.

Souhlasila
 • s podepsáním Rámcové dohody a Prováděcího plánu vědecké spolupráce mezi AV ČR a Vysokou školou společenských věd Francie (EHESS),
 • s tím, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad konferencí Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics 2011, která se bude konat od 25. do 30. července 2011.

Jmenovala
 • doc. RNDr. Danielu Řezáčovou, CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.) členkou Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro vědy o Zemi,
 • doc. Ing. Lubomíra Lízala, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.) členem Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby
 • udělil Akademickou prémii:
 • doc. Mgr. Pavlu Jungwirthovi, CSc., DSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.),
 • prof. RNDr. Petru Pyškovi, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
 • udělil:
 • čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách RNDr. Věře Kůrkové, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis prof. RNDr. Jiřímu Čížkovi, DrSc., F.R.S.C. (University of Waterloo, Ontario, Kanada),
 • čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách prof. Josephu E. Stiglitzovi, Ph.D. (Columbia University, Broadway, New York, USA),
 • pamětní medaili Jana Patočky doc. PhDr. Vilému Heroldovi, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),
 • udělil Fellowship J. E. Purkyně:
 •  Ing. Kvidu Stříšovskému, Ph.D., navrženému Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015 na vědeckou činnost při zavádění nové problematiky v oblasti výzkumu intramembránových proteas,
 • dr. Jörgu Wunderlichovi, navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. června 2010 do 31. května 2015 na vědeckou činnost v oblasti spintroniky, nanoelektroniky a opto­elektroniky,
 • udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2010 těmto mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR:

I. oblast věd:

Ing.

Iva Ambrožová

, Ph.D. (1980) – Ústav jaderné fyziky AV ČR,


Ing.

Jiří Filip

, Ph.D. (1977) – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR,


Ing.

Roman Gröger

, Ph.D. (1976) – Ústav fyziky materiálů AV ČR,


Mgr.

Emil Jeřábek

, Ph.D. (1977) – Matematický ústav AV ČR,


Ing.

Jan Souček

, Ph.D. (1977) – Ústav fyziky atmosféry AV ČR,


doc. Ing.

Jiří Šremr

, Ph.D. (1976) – Matematický ústav AV ČR,


Mgr.

Viktor Votruba

, Ph.D. (1977) – Astronomický ústav AV ČR,II. oblast věd:

Mgr.

Jiří Doležal

, Ph.D. (1975) – Botanický ústav AV ČR,


RNDr.

Marek Kovář

, Ph.D. (1976) – Mikrobiologický ústav AV ČR,


dr.

Céline Levron

, Ph.D. (1976) – Biologické centrum AV ČR,


RNDr.

Veronika Ostatná

, Ph.D. (1979) – Biofyzikální ústav AV ČR,


Mgr.

Kamila Réblová

, Ph.D. (1977) – Biofyzikální ústav AV ČR,


Ing.

Petr Sazama

, Ph.D. (1975) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,


Mgr.

Martin Sládek

, Ph.D. (1978) – Fyziologický ústav AV ČR,


RNDr.

Alena Zíková

, Ph.D. (1979) – Biologické centrum AV ČR,III. Oblast věd:

Mgr.

Tomáš Dvořák

, Ph.D. (1975) – Filosofický ústav AV ČR,


PhDr.

Hana Hašková

, Ph.D. (1976) – Sociologický ústav AV ČR,


JUDr.

Jan Malíř

, Ph.D. (1977) – Ústav státu a práva AV ČR,


PhDr.

Filip Smolík

, Ph.D. (1975) – Psychologický ústav AV ČR,


Mgr.

Michal Šimůnek

, Ph.D. (1976) – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,


PhDr.

Štěpán Vácha

, Ph.D. (1976) – Ústav dějin umění AV ČR,


PhDr.

Jiří Woitsch

, Ph.D. (1976) – Etnologický ústav AV ČR.Vzala se souhlasem na vědomí
 • opatření provedená k realizaci usnesení XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

Vzala na vědomí
 • informace týkající se aktivit AV ČR k plnění usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2010 č. 224 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009,
 • informaci o postupu ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., J. Malého ve věci ukončení činnosti knihkupectví Academia v Ostravě a jeho dosavadních jednáních o ukončení nájemního vztahu k domu č. p. 41 v Zámecké ul. v Ostravě.