Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > červen  > Ocenění

Stipendia L'Oréal: věda potřebuje ženy

V rámci národního stipendijního programu mezinárodního projektu podpory žen pracujících ve vědě For Women in Science byla dne 13. května 2010 v prostorách Knihovny Akademie věd ČR předána již po čtvrté Stipendia L’Oréal ČR pro ženy ve vědě. Slavnostního galavečera se zúčastnili předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO Ing. Milan Kuna a generální ředitel společnosti L’Oréal Česká republika Marco Fabien.

19_1.jpg
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Předsedkyně odborné poroty prof. Helena Illnerová ocenila všech 52 přihlášených vědeckých prací mladých badatelek, z nichž některé byly podle mínění porotců na špičkové světové úrovni. Letošní věkový průměr žadatelek byl 31 let; více než polovina přihlášených vědkyň pochází z pražských vědeckých pracovišť.

19_2.jpg

Mezi dalšími jsou badatelky z Ostravy, Brna, z jižních Čech či Olomouce. Stipendia ve výši 200 000 korun letos obdržely dr. Marie Kalbáčová z Univerzity Karlovy, která se zabývá interakcemi lidských buněk s různými nanomateriály, doc. Gabriela Holubová ze Západočeské univerzity v Plzni, která porotu zaujala studií z oblasti matematiky Fučíkovo spektrum a systémy se skákajícími nelinearitami, a dr. Jana Humpolíčková z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, jež se zabývá studiem buněčné signalizace.

19_3.jpg

Dalších šest prací ocenila porota a pořadatelé programu Pro ženy ve vědě Čestným oceněním poroty.

red