ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Centrum integrovaných inovačních služeb

Technologické centrum AV ČR vytvoří na území městské části Praha 6 v ulici Ve Struhách prestižní komplexní Centrum integrovaných inovačních služeb, které bude mimo jiné hostit také Informační centrum OSN pro pokročilé technologie (UNIDO) a České koordinační centrum celoevropské sítě pro podporu inovačního podnikání Enterprise Europe Network řízené Evropskou komisí.

17_1.gif

Významnou součástí Centra integrovaných služeb bude výzkumná infrastruktura, která poskytne odborné zázemí pro strategické rozhodování orgánů státní správy pro aktivní zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru a mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Vybudování centra zvýší potenciál inovační infrastruktury hlavního města Prahy, protože se prioritně zaměří na aktivity podporující spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry, inovační podnikání a transfer technologií i na podporu účasti českých výzkumných a podnikatelských subjektů v mezinárodních projektech z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Konferenční a vzdělávací centrum ve stejném objektu vhodně doplní aktivity Centra integrovaných služeb a rozšíří možnosti pro pořádání konferencí a seminářů v Městské části Praha 6, což určitě uvítají všechny výzkumné a vysokoškolské instituce sídlící v této oblasti.

V květnu 2010 byly úspěšně dokončeny první dvě fáze projektu výstavby centra, který se oficiálně nazývá Výzkum pro konkurenceschopnost (zkráceně VÝKON). Projekt je financovaný v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK). Jedná se o jeden z finančních nástrojů, který v období 2007–2013 umožňuje hlavnímu městu čerpat prostředky mj. na investice do inovační a výzkumné infrastruktury ze Strukturálních fondů Evropské unie. Řešitelem projektu VÝKON je Technologické centrum Akademie věd ČR, které jej také významnou částkou spolufinancuje.

Partnersky se na projektu podílí 11 veřejných a dva soukromé subjekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Mezi významné partnery patří mimo jiné sedm výzkumných ústavů Akademie věd ČR. Projekt bude dokončen ke konci roku 2010.

JAN JAROLÍM,
Technologické centrum AV ČR