ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > červen  > Ocenění

Časopis Živa ocenil své autory

Tisíci růžových květů obsypaná magnólie u Lannovy vily je pro mne každoročním symbolem předávání Cen Živy. Letošní perný souboj zimy s jarem však zmátl svým průběhem magnólii natolik, že na den slavnosti přírodovědců 5. května 2010 počkala už jen několika zbylými květy. Tím víc jsem se možná mohla spolu s ostatními hosty soustředit na vítěze cen a jejich prezentace.

20_1.jpg
Foto: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: Jiří Malíček, Alena Jírová, Jan Košnar, Vojen Ložek, Libor Ekrt, Kristýna Marková a Jan Douda

Ceny časopisu Živa vyhlašují nejlepší články uplynulého ročníku už od roku 1997. Letos udělila redakční rada a redakce časopisu ceny za rok 2009 v pěti kategoriích: Purkyňovu cenu za originalitu a přínos v oblasti popularizace biologických věd převzal dr. Vojen Ložek za článek Refugia, migrace a brány I., Refugia, migrace a brány II. Zvláštní ocenění časopisu Živa za příspěvek obsahově i rozsahem přesahující rámec jednotlivých publikovaných článků získal prof. Karel Prach s kolektivem autorů z Katedry botaniky PřF JU v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., za seriál Ekologie obnovy narušených míst I.–VI. Cenu Živy v kategorii 26 až 30 let dostal Ing. Jan Douda za pojednání O vegetační proměnlivosti a původu současných lužních lesů, zatímco v nižší věkové kategorii byli Cenou Živy do 25 let odměněni autoři dvou článků: dr. Kristýna Marková a její studie O původu očí a Jiří Malíček za článek Střední tok Vltavy a jeho květena. Jako poslední se vyhlašuje čtenářská Cena Antonína Friče, která je vždy překvapením a občas se překrývá s již vyhodnoceným článkem v jiné kategorii. Tentokrát čtenáři nejvýše ohodnotili příspěvek Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry, na jehož autorství se podíleli dr. Libor Ekrt, Mgr. Ester Ekrtová a Mgr. Jan Košnar. Více informací naleznete na http://abicko.avcr.cz.

HaM