Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Rada pro výzkum, vývoj a inovace v novém složení

Vláda České republiky jmenovala dne 10. května 2010 nové členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Jsou jimi:

Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády ČR;
PhDr. Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy;
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., předseda České konference rektorů, rektor Masarykovy univerzity v Brně;
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol, ČVUT;
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd České republiky;
Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR;
Ing. Pavel Kafka, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR;
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze;
Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze;
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Ph.D., proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti Univerzity Palackého v Olomouci;
Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng., Vysoká škola ekonomická v Jindřichově Hradci;
Ing. Karel Aim, CSc., člen Akademické rady AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR;
Prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR;
Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA, Centrum dopravního výzkumu v Brně;
Doc. Ing. Jiří Cienciała, CSc., člen představenstva Třineckých železáren, a. s.;
Doc. RNDr. Karel Oliva, Ph.D., předseda Vědecké rady AV ČR;
Ing. Zbyněk Frolík, ředitel Linet spol. s r. o.