official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z 32. zasedání Akademické rady

Svolala XLVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na 15. prosince 2015 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu.
2. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLVI. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš.
3. Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky – J. Drahoš, J. Čtyroký.
4. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2016 – P. Bobák.
5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel.
6. Volné návrhy.
7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

  •  výsledky 2. kola pilotní výzvy na podávání žádostí o příspěvek na mezinárodní aktivity pořádané pracovišti AV ČR pro mladé výzkumné pracovníky a studenty;
  •  návrhy stavebních akcí pracovišť AV ČR na rok 2016 a záměry na realizaci stavebních akcí velkého rozsahu;
  •  přidělení dotací pracovištím AV ČR podle předloženého návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

Souhlasila

  •  s úpravami vzorové zřizovací listiny pracoviště AV ČR v anglické verzi;
  •  se změnami Organizačního řádu Kanceláře AV ČR.

Vzala na vědomí

  •  zprávu o dosavadním průběhu hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
  •  výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
  •  informaci o podpisu dohody Memorandum of Understanding on Scientific Cooperation between the Czech Academy of Sciences and Korea Advanced Institute of Science and Technology.