ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z Federace evropských mikrobiologických společností

V českém hlavním městě se 3.–4. března 2011 rozhodovalo o grantech pro evropské mikrobiology. Zasedal zde totiž grantový výbor Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS). Navázal tak na úspěšné 37. zasedání výboru FEMS, které v Praze v září loňského roku rozhodovalo o novém výboru. Zářijová akce se konala pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše za účasti 45 delegátů 48 společností sdružených ve Federaci.

 10_1.jpg
Foto: archiv autora
Jaroslav Spížek (vlevo), delegát Československé společnosti mikrobiologické, spolu s Bernhardem Schinkem, který se na pražském setkání stal novým prezidentem Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS).


Evropští mikrobiologové během pražského set­kání 24.–25. září 2010 zvolili do čela FEMS dosavadního viceprezidenta Bernharda Schinka z Německa. Ten v nastávajícím tříletém funkčním období vystřídal oblíbeného Miltona da Costu z Portugalska. Výbor se obměnil i v dalších funkcích: Jim Prosser z Velké Británie vystřídal končícího publikačního manažera a svého krajana Ferguse Priesta, ze stejné země pochází i nový pokladník Ronald Koerner, stejně jako jeho předchůdce Maurice Lock, grantovým tajemníkem byl na další rok zvolen Vaso Taleski (Makedonie) a členem exekutivy odpovědným za pořádání kongresů a sympozií FEMS se stal Hans Wolf z Německa.
Mimo už zmíněných voleb projednával na svém 37. zasedání výbor FEMS zejména změnu stanov, otázku nástupnictví tajemníka grantového výboru, rozpočet a další. Mohl také konstatovat, že Federace evropských mikrobiologických společností v hodnoceném období nepochybně významně pokročila a vykázala velmi dobré výsledky včetně finančního hospodaření. Této části předsedali Bernhard Schink a domácí pořadatel akce Jaroslav Spížek z Mikrobiologického ústavu AV ČR, zatímco druhý jednací den uváděl dosavadní prezident FEMS Milton da Costa. Přítomni byli všichni členové exekutivy FEMS. Mimo jednání o nových článcích stanov a zpráv jednotlivých úseků se řešily otázky týkající se nově konstituované Evropské akademie pro mikrobiologii (European Academy for Microbiology – EAM) a Evropského mikrobiologického fóra (European Microbiology Forum) a jednalo se o návrhu nově zaváděných fondů na podporu pořádání národních a regionálních kongresů.

Význam akce zarámované do stověžaté Prahy podtrhla večeře ve stylové rezidenci primátora hl. města Prahy. Pražské zasedání nastavilo vysokou laťku příštímu zasedání výboru FEMS, které se koná 23.–24. září 2011 v Bruselu.

Za úspěšnou organizaci a bezchybný průběh vděčí hlavní pořadatel dr. Martinu Bilejovi, řediteli Mikrobiologického ústavu AV ČR a dr. Martinu Pospíškovi z Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK i administrativní podpoře od Barbary Dartee z Centrální kanceláře FEMS v Delftu. Akci podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím projektu LA10023.

 V březnu letošního roku se v Praze sešel Grantový výbor FEMS, který ve složení Vaso Taleski, Helge Holo a Jaroslav Spížek rozhodoval o tzv. kongresových grantech. Ty mají umožnit mladým mikrobiologům do 35 let zúčastnit se 4. Kongresu FEMS v Ženevě (26.–30. 6. 2011). Žádost podalo 250 mikrobiologů z 31 evropských a 20 dalších zemí. Vybraní uchazeči získají podporu ve výši 400–600 eur.

 JAROSLAV SPÍŽEK,
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.