ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > březen  > Obálka

Posilujeme výzkum globálních změn

  02_1.jpg
  Vizualizace centrální fyziologické izotopové a metabolomické laboratoře

 Na aktuální společenské otázky týkající se řešení závažného, leč mnohdy kontroverzního globálního environmentálního problému, reaguje Akademie věd ČR transformací Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR na Centrum výzkumu globální změny AV ČR, která je platná od 1. března 2011. Sídlo nového akademického pracoviště se přesouvá do Brna, kde vznikne nový pavilon laboratoří a experimentálních technik, a výzkum globálních změn klimatu v ČR se tak soustředí do jednoho místa. Ředitel Centra prof. Michal Marek označuje přeměnu ústavu za jasný signál, že globální změna klimatu a na ní navazující globální změna jsou vědecká a nikoli populistická témata. „Na mnoha příkladech můžeme dokázat, že lidskou činností měníme schopnost Země podporovat život na naší planetě. Vědci z Centra pro výzkum globální změny budou přicházet s návrhy a opatřeními, která České republice pomohou vyrovnat se s nadcházejícími změnami co nejlépe.“
Klíčovým výzkumným programem Centra je projekt CzechGlobe (viz AB 5/2010), v jehož rámci badatelé od loňského podzimu zkoumají projevy a dopady globální změny klimatu v triádě: atmosféra – ekosystémy – socioekonomické systémy. Vedle něho bude Centrum řešit i další výzkumné projekty jako např. CzeCOS (sledování uhlíkového cyklu a toků energie v ekosystémech ČR) či Czech Terra (adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny).
lsd