ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > březen  > Obálka

Nové knihy z nakladatelství Artefactum

03_1.jpg

 

 Jiří Roháček a Kristina Uhlíková (ed.)
Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby
Se Zdeňkem Wirthem je spojena celá jedna epocha českých dějin umění a památkové péče. Jeho osobnost byla bezpochyby kontroverzní a názory např. na jeho působení jako předsedy poválečné Národní kulturní komise se rozcházejí.
Editoři jednotlivé příspěvky uspořádali tematicky, aby se čtenář po úvodní syntetizující stati postupně seznámil s hlavními oblastmi Wirthovy činnosti od prvního desetiletí 20. století, kdy publikoval svoji studii o barokní gotice, až do počátku 50. let, kdy připravoval instalaci ratibořického zámku. Závěr tvoří studie o Wirthově rozsáhlé pozůstalosti, kterou spravuje Ústav dějin umění AV ČR.

03_2.jpg

Josef Soukup, Jan Valchář, Jan Sommer a Kristina Uhlíková (ed.)
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Ledečském
Edice nedokončeného rukopisu

Po edici Soupisu Pardubického okresu jde o druhý svazek, který ÚDU AV ČR vydává z dosud nepublikovaných textů původně určených pro soupisový projekt Archeologické komise ČAVU. Rukopis vznikl v posledních letech před vypuknutím 1. světové války a jeho autory byli pražský gymnaziální profesor Josef Soukup (uměleckohistorické pasáže a kreslené plány objektů) a znalec regionální historie a ředitel jedné z vesnických škol okresu Jan Valchář (historické úvody).

 03_3.jpg

Tomáš Winter
Lovesick Exoticism
The Collection of Non-European Ethnic Art of Adolf Hoffmeister

Kniha poprvé zveřejňuje kompletní soupis předmětů Hoffmeisterovy sbírky mimo­evropského etnického umění, soustřeďující domorodecké předměty z obou amerických kontinentů, Afriky, Oceánie a Indonésie. Etnické objekty získával Adolf Hoffmeister (1902–1973) od českých i zahraničních sběratelů včetně André Bretona či Charlese Rattona.

03_4.jpg

Petra Trnková (ed.), Jiří Roháček, Martin Krummholz, Hege Oulie, Jens Gold, Tereza Cermanová, Hanne Holm-Johnsen
Oudadate Pix
Revealing a photographic archive

Zájem o fotografické dědictví roste nejen v institucích, ale i mezi veřejností. Příčinou bývají často objevy zapomenutých a zpravidla poškozených fotografických konvolutů. Podobný soubor, sestávající z desítek tisíc fotografií vytvořených mezi léty 1850–1950, se stal v roce 2008 základem nově ustavené fotografické sbírky Oddělení dokumentace ÚDU AV ČR. Kniha je výsledkem projektu Resurrected Treasure, který se ve spolupráci s Preus Museum (Norsko) zaměřil na zpracování části této fotografické sbírky. Autoři knihy se věnovali celému spektru výzkumu a péče o fotografické dědictví, od historie fotografie, přes management fotografických sbírek, katalogizaci, digitalizaci až po konzervování fotografického materiálu.

  

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA V ÚNORU 2011

 1. Štěpánková, J. – Květena České republiky 8 (s podporou AV ČR)
 2. Wittgenstein, L. – O jistotě (s podporou AV ČR)
 3. Macek, J. a kol. – Blanokřídlí České republiky I. – Žahadloví (s podporou AV ČR)
 4. Klíma, I. – Moje šílené století II (dotisk)
 5. Vondrejs, M. – Otazníky kolem genového inženýrství (s podporou AV ČR)

 

Tituly ostatních nakladatelů:

 1. Ložek, V. – Po stopách pravěkých dějů – O silách, které vytvářely
naši krajinu, Dokořán
 2. Fiala, V. – Benátky – Literární toulky městem umělců, hudby a karnevalu, Paseka
 3. Fojtík, P. – Zmizelá Praha – Tramvaje a tramvajové tratě, 2.díl, Paseka
 4. Von Arburg, A., Dvořák, T., Kovařík, D. a kol. – Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Matice moravská
 5. Nietzsche, F. – Lidské, příliš lidské I, Oikoymenh

 

Knihkupcův tip:

 White, M. – Antikrist Galileo, Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1

 03_5.jpg
 Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

ACADEMIA V HYBERNSKÉ
Nakladatelství Academia otevřelo 7. února 2011 nové knihkupectví v pražské Hybernské ulici 1000/8. Zakoupit zde můžete vybrané tituly za zvýhodněné ceny.