ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Kosmické rentgenové dalekohledy v Praze

Lannova vila v pražské Bubenči hostila ve dnech 8.–10. prosince 2010 tradiční mezinárodní setkání odborníků na astronomickou rentgenovou optiku Astronomical X-Ray Optics – AXRO, které uspořádaly Astronomický ústav AV ČR a České vysoké učení technické v Praze. Workshopu, kterého se zúčastnilo 38 odborníků z 10 zemí, trochu netradičně předcházelo důležité dvoudenní setkání pracovní skupiny pro mezinárodní kosmický rentgenový dalekohled (International X-ray Observatory – IXO), jejímž členem je i René Hudec z ASÚ AV ČR v Ondřejově.

 13_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
V úvodu tradičního setkání odborníků na workshopu AXRO vystoupil René Hudec z Astronomického ústavu AV ČR.

Workshop připomínající 40 roků od konstrukce prvního astronomického rentgenového objektivu u nás zahájili rektor ČVUT v Praze prof. Václav Havlíček, zástupce ředitele ASÚ AV ČR doc. Vladimír Karas a předseda organizačního výboru doc. René Hudec. Vědecké přednášky otevřela sekce věnovaná rentgenovým dalekohledům a optice a možnosti jejich využití pro získávání nových astrofyzikálních poznatků. V jejím rámci vystoupily uznávané kapacity v oboru, např. prof. John Nousek z Pennsylvania State University, jenž poskytl přehled úspěchů mise Swift i náhled plánů pro nejbližší roky, či prof. Hideyo Kunieda z japonské JAXA. Následovala sekce věnovaná výhradně astronomické rentgenové optice, která pokračovala i druhý den. Mezi experty na rentgenovou optiku vystoupili dále prof. William Zhang z NASA Goddard Space Flight Center, Mark Schattenburg z Massachusetts Institute of Technology a mnoho dalších význačných kapacit z kosmických agentur NASA, ESA a JAXA.

Skutečnost, že se workshop AXRO opakovaně koná v Praze, reflektuje mezinárodně uznávané postavení našich badatelů v tomto oboru. AXRO 2010 navázalo na dva velmi úspěšné předchozí ročníky, kdy se účastníci dohodli na organizaci dalšího workshopu s doc. R. Hudcem, vedoucím interdisciplinárního týmu českých vědců, kteří se zabývají rentgenovou optikou. Ani letos nechyběly procházky netradičně zasněženou Prahou, jež organizátoři spojili s návštěvami útulných českých hospůdek s výtečnou kuchyní a v nichž se diskutovalo o nejnovějších vědeckých poznatcích a technologiích. Účastníci navštívili také zámek Liblice, kde je čekalo příjemné pohoštění a prohlídka. Vzhledem k nebývalé sněhové nabídce a uvolněné atmosféře se po slavnostní večeři strhla sněhová bitva, kterou si všichni užili.

Workshop zakončila diskuse moderovaná Websterem Cashem z University of Colorado, při níž se hovořilo zejména o euro-americko-japonském (ESA/NASA/JAXA) projektu družice IXO i budoucnosti astronomických rentgenových teleskopů. Debatu otevřela analýza doporučení studie Decadal survey (Desetiletý přehled), kterou jednou za 10 let vypracovává NASA a v níž se vymezuje, jaké astronomické mise jsou klíčové pro následující dekádu.

Doufejme, že se v Praze budou setkávat odborníci na astronomickou rentgenovou optiku i nadále.

JANA POLEDNIKOVÁ,
Masarykova univerzita