ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce doc. RNDr. Pavla Cejnara, Dr.,
s názvem Symmetry, Chaos and Phase Transitions in Collective Dynamics of Atomic Nuclei
se koná dne 26. října 2010 v 9:30 hod. v zasedací místnosti Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení míst vědeckých pracovníků v oborech:

Geologie;
Petrologie, geochemie;
Geologie a geochemie životního prostředí;
Paleontologie;
Geofyzika a geomechanika.

Požadavky: ukončené VŠ vzdělání v příslušném oboru.
Přihlášky s životopisem, přehledem publikační, odborné, event. pedagogické činnosti
a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů zasílejte do 9. listopadu 2010 na adresu
Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6-Lysolaje.
Ref.: Michaela Uldrychová, telefon 233 087 208, www.gli.cas.cz.

Výběrové řízení se bude konat dne 23. listopadu 2010 od 9:00 hod.
v hlavní budově Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.


Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze
a Akademie věd České republiky, slaví v roce 2010 dvacetileté výročí své existence.

Oslavy CTS se konají od 3. do 5. listopadu 2010.

3. listopadu 2010
20 x 20… aneb Představení práce současných i minulých zaměstnanců CTS v kině Lucerna
formou krátkých prezentací.
Akce je součástí Týdne vědy a techniky a je tedy určena nejenom odborné, ale i laické veřejnosti.

4.–5. listopadu 2010
Dvoudenní mezinárodní konference u příležitosti výročí CTS,
která se uskuteční v Zelené posluchárně Karolina.
Vystoupí čeští i zahraniční hosté, kteří s CTS dlouhodobě spolupracují.


Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., otevírá úspěšný vzdělávací cyklus

MANAGEMENT VĚDY
2010–2011
pro ředitele pracovišť AV ČR a jejich zástupce.

Cílem tohoto programu je prohloubení manažerských dovedností a má podobu pěti
ucelených dvoudenních setkání, konaných v Zámeckém hotelu Třešť.
Vybranými tématy jsou Vedení organizace, Ekonomické a právní minimum, Práce v týmech,
Osobní rozvoj manažera, Mediální prezentace.

Bližší informace získáte na www.ssc.cas.cz, nebo na tel.: 221 146 382 (Markéta Doležalová).