ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > únor  > OZNÁMENÍ

Angličtina pro redaktory

V Kabinetu studia jazyků Ústavu jazyka českého AV ČR vznikla v roce 2014 pracovní skupina editorů, kteří chtějí udržovat a zdokonalovat své znalosti anglického jazyka. Jejich cílem je zvyšovat jazykovou úroveň časopisů, které vydávají.
Redakce obvykle neoplývají finančními prostředky, a tudíž si nemohou dovolit využívat služeb profesionálních jazykových korektorů, ale musí spoléhat na vlastní síly a schopnosti. Značnou část článků publikovaných ve vědeckých časopisech tvoří ty, jejichž autory jsou nerodilí mluvčí. Úroveň jejich angličtiny je různorodá a ve většině případů vyžaduje značné stylistické i gramatické úpravy.
Od „klasického“ jazykového kurzu se liší pracovní skupina tím, že hlavní slovo zde mají konkrétní potřeby jednotlivých účastníků, jimž se lektorka přizpůsobuje. Předem domluvené téma připraví lektorka po teoretické stránce – účastníci hledají praktické příklady z praxe a na setkání je společně řeší. V druhé části je prostor pro jiné jazykové problémy, na něž editoři narazili ve své práci v redakci. Mezi jednotlivými setkáními, která se konají prozatím jedenkrát měsíčně, mohou účastníci zasílat průběžně své dotazy lektorce, jež poradí s jejich řešením. Materiály jsou dostupné účastníkům na internetové platformě Moodle (viz webové stránky Kabinetu); umožněna je tak i komunikace s těmi, kteří se nemohou setkání účastnit.
Pracovní skupina se stále vyvíjí a je otevřena novým zájemcům (více informací získáte na stetinova@ueb.cas.cz; english.english@centrum.cz).