ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > únor  > Ocenění

Medaile Vojtěcha Náprstka

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka, kterou od roku 2003 uděluje předseda Akademie věd ČR jako ocenění za dlouholetou popularizaci vědeckých poznatků, převzali 28. ledna 2015 etnografka Jitka Staňková, bohemistka Markéta Pravdová a redaktor Marek Janáč.

13_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Laureáti čestné medaile Vojtěcha Náprstka. Zleva: Jitka Staňková, Marek Janáč a Markéta Pravdová.

Dr. Jitka Staňková je významnou českou etnografkou a výtvarnou teoretičkou, která se věnuje především vizuální dokumentaci a popularizační komunikaci, a to specificky rozborům tradičních českých (lidových) textilií (společně ještě s prof. Ludvíkem Baranem). V publikačních i popularizačních dokumentech odhalila zdroje lidské dovednosti, sestavila a kriticky analyzovala přehledová schémata i historické zdroje, rozšíření a návody textilních technik.
V roce 1950 ukončila studium národopisu a archeologie na FF UK v Praze. V letech 1950–1953 pracovala v Textilní tvorbě Praha a 1954–1980 v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, kde se specializovala právě na lidový textil a výtvarné umění. Věnovala se rovněž technologickým otázkám pletení, provaznictví, výrobě rohoží i výrobním nástrojům. Lidový textil klasifikovala pro potřeby muzejních pracovníků a zvažovala možnosti jeho využití v současné oděvní kultuře. Badatelským okruhem oceňované bylo také lidové výtvarné umění, především lidový nábytek a okrajově se věnovala i výročním obyčejům. Její rozsáhlá odborná publikační činnost zahrnuje více než tři desítky edičních počinů, včetně filmových dokumentů a časopiseckých studií a zpráv.

K hlavním oborům dr. Markéty Pravdové patří mediální a kulturální studia, sociolingvistika a především jazyková kultura a jazykové poradenství. Od roku 2005 působí jako vedoucí oddělení jazykové kultury a jazykové poradny; pod jejím vedením byla na základě dotazů veřejnosti přicházejících do jazykové poradny Ústavu pro jazyk český v roce 2008 vytvořena Internetová jazyková příručka, která se stala dosud nejnavštěvovanější webovou stránkou Akademie věd. Je vedoucí redaktorkou časopisu Naše řeč, autorkou 30 odborných studií věnujících se tématu popularizace, zvláště popularizace češtiny, a několika popularizačních monografií: editorkou a spoluautorkou ediční řady O češtině 1–3, vedoucí autorského týmu a editorkou knihy Jsme v češtině doma? (viz příspěvek v AB 4/2014) , vedoucí autorského týmu a editorkou knihy Akademická příručka českého jazyka, která je prvním knižním vydáním přepracované a doplněné výkladové části Internetové jazykové příručky. Kromě pravidelného vystupování ve všech typech médií vedla několik úspěšných popularizačních projektů; například pravidelný týdeník O češtině, pro který napsala i několik desítek scénářů a námětů na scénář. V roce 2009 získala společně s kolektivem autorů Internetové jazykové příručky medaili MŠMT I. stupně za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol. V témže roce převzala čestné uznání Kolegia generálního ředitele České televize 2006–2009 za zábavně-vzdělávací cyklus O češtině.

Marek Janáč se popularizaci vědy věnuje od druhé poloviny devadesátých let 20. století. Zprvu se zabýval novodobými dějinami, jež zpracoval jak ve formě rozhlasových dokumentů, tak osmi CD-ROM. V souvislosti s touto tematikou se angažoval v hledání osudů osob popravených za politické delikty v letech 1948–1965 a mapování nepietního nakládání s jejich ostatky (Česká televize 2011; DĚJINY A SOUČASNOST – odborný článek, s hist. K. Kaplanem). V letech 2004 až 2010 vedl projekt Divnopis zaměřený na popularizaci jazykovědného oboru onomastika, jehož výsledkem byla dvoudílná populárně-naučná kniha, rozhlasový i televizní seriál. S cílem popularizovat několik vědních oborů ve věkové skupině 10–15 let zorganizoval Expedici Vesmír, do níž se přihlásilo 552 dětí z celé republiky. Stál u vzniku prvního dokumentu Českého rozhlasu s prostorovým zvukem DOLBY Surround 5.1 s populárně-naučnou tematikou (experimentální požár administrativní budovy Mokrsko 2008), který byl posléze oceněn na mezinárodním festivalu Prix Bohemia Radio.
Roku 2008 převzal vědecko-populární pořad Meteor, pod jehož vedením se z něj stal nejposlouchanější pořad stanice Dvojka Českého rozhlasu a zároveň nejposlouchanější víkendový pořad celého Českého rozhlasu (2013) – viz také AB 9/2013. Marek Janáč v současnosti spolupracuje s časopisem Vesmír na populárně-naučném multimediálním webu, který byl spuštěn v loňském roce.

srd