ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného pracovníka.

Požadavky:
ukončené vysokoškolské studium v oboru právo v magisterském studijním programu nebo vyšší (popř. ekvivalentní vzdělání získané na vysoké škole v zahraničí);
aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka;
dlouhodobý zájem o teoretickou reflexi problémů tvorby a aplikace práva;
vítán zájem o interdisciplinární přístupy ke zkoumání práva, zejména o politické, sociální či jazykové determinanty aplikace a působení práva.

Nabízí:
možnost podílet se na naplňování a definování výzkumných záměrů ÚSP AV ČR a jeho další činnosti a přispívat tak k celkovému rozvoji právního výzkumu v České republice a určování jeho směrů;
podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka;
podporu mezinárodní spolupráce vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka;
odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni.

Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ÚSP AV ČR na adrese Národní 18, 116 00 Praha 1 nebo na elektronické adrese ilaw@ilaw.cas.cz, a to do 18. února 2013 včetně.

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně údajů o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání (postačí neověřená kopie) a případně přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné relevantní činnosti.