ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > leden  > Obálka

Nové knihy

02_1.jpg

SPARTA
Heroická historie

Kniha podává poutavý výklad dějin mocného řeckého státu, který svou neobyčejnou vojenskou silou a pevnou organizací zaujal již v 6. století př. n. l. dominantní postavení mezi ostatními městskými státy klasického Řecka. Autor knihy, profesor historie na univerzitě v Cambridgi, vypráví o dramatické, především vojenské historii Sparty, ale pojednává také o politickém uspořádání tohoto státu a zvláštnostech života spartské společnosti, k nimž patřil promyšlený a tvrdý výchovný systém, náboženský konzervatismus, ale třeba také mimořádně nezávislé postavení spartských žen, pověstných fyzickým půvabem a značnou osobní svobodou.
Cartledge, P., edice Historie, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

02_2.jpg

VELKÁ TRANSFORMACE
Svět v době Buddhy, Sokrata, Konfucia a Jeremjáše
V období mezi roky 800 a 300 př. n. l. zažil svět doslova explozi nových náboženských koncepcí. Proč se v rozpětí těchto pěti staletí objevili mezi jinými právě Sokrates, Buddha, Konfucius, Jeremjáš a Lao-c’? A proč si všichni ve svých úvahách o lidstvu byli tolik podobní? Karen Armstrongová se snaží dokázat pojítka mezi rozmanitou skupinou tehdy žijících mystiků, teologů a filozofů.
Armstrongová, K., edice Historie, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

02_3.jpg

UČEBNICE KLASICKÉ ŘEČTINY
První původní česká učebnice klasické řečtiny od roku 1950 je určena především vysokoškolským studentům a je koncipována tak, aby byla přijatelná jak pro klasické filology, tak pro obory nefilologické. Pedagogicky vstřícným způsobem podává ve 33 lekcích systematické výklady veškeré gramatické látky potřebné k četbě klasických textů. Velký důraz je kladen na řecké texty, které v drtivé většině sestávají z autentických vět či delších souvislých textů antických autorů.
Horáček, F., Chlup, R., Academia, Praha 2012. Vydání 1.

02_4.jpg

POPSÁNÍ POZORUHODNOSTÍ EGYPTA
Kniha okrsků a památek v Egyptě, v Káhiře i v údolí Nilu a zprávy,
které se jich týkají

Komentovaný překlad Bronislava Ostřanského se opírá o jedno z nejnovějších vydání Maqrízího Okrsků z roku 1998. Představuje významnou součást klasického arabského písemnictví a zároveň na příkladu Egypta seznamuje s bohatými reáliemi středověkého „světa islámu“. Obsahuje pře­devším topografické záznamy, ale nevyhýbá se ani tématům historickým, kulturním či náboženským.
Al-Maqrízí, T. A., edice Orient, Academia, Praha 2012. Vydání 1.


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA V PROSINCI 2012

 •  1. Holec, J., Bielich, A., Beran, M. – Přehled hub střední Evropy (s podporou AV ČR)
 •  2. Komárek, S. – Muž jako evoluční inovace
 •  3. Vlček, P. a kol. – Umělecké památky Prahy – Velká Praha, A–L (s podporou AV ČR)
 •  4. Hilský, M. – Slovník citátů z díla Williama Shakespeara
 •  5. Motyčková, H., Šírová Motyčková, K., Motyčka, V., Šír, J. – Geologické zajímavosti ČR

Tituly ostatních nakladatelů:

 •  1. Lednická, B. – Sestavte si rodokmen – Pátráme po svých předcích, Grada
 •  2. Kučera, R. a kol. – Identity v českých zemích 19. a 20. stol. – Hledání a proměny, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 •  3. Lukeš, Z. – Praha moderní – Velký průvodce po architektuře 1900–1950 – Historické centrum, Paseka
 •  4. Panek, R. – Čtyřprocentní vesmír, Argo/Dokořán
 •  5. Šmahel, F., Bobková, L. (eds.) – Lucemburkové – Česká koruna uprostřed Evropy, NLN

Knihkupcův tip:

 •  Anděra, M., Gaisler, J. – Savci České republiky (s podporou AV ČR), Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1