Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > září  > Academia

Odborné publikace z Nakladatelství Academia

JAROSLAV DAVID
Smrdov, Brežněves
a Rychlonožkova ulice
Kapitoly z moderní české toponymie

Kniha se zabývá vývojem českých oikonym (místních jmen) v moderní době. ­Zaměřuje se na hlavní vývojové tendence místních jmen, názvotvorbu, motivaci a odraz politických a společenských změn v toponymii. Pozornost autor věnuje rovněž vývoji uličních názvů, fungování toponym v uměleckém textu, reklamní a mytizační funkci zeměpisných pojmenování.

26_5.jpg

MICHAEL RUSE
CHARLES DARWIN
Filosofické aspekty
Darwinových myšlenek

Díky Darwinovi dnes víme, že organismy se vyvíjely během dlouhého, pomalého, neřízeného procesu přirozených změn – evoluce. Taková teorie vyžaduje konceptuální přezkoumání, abychom viděli, jak je strukturovaná a z čeho odvozuje svá tvrzení. Jelikož se týká i lidí, musí být Darwinovo dílo přezkoumáno rovněž z hlediska důsledků pro zásadní filosofické otázky, a to jak v teorii vědění (epistemologie), tak v teorii morálky (etika).

26_1.jpg

VIRGINIA SMITHOVÁ
DĚJINY ČISTOTY A OSOBNÍ HYGIENY
Práce badatelky z londýnského Střediska pro dějiny zdraví představuje aktuální vědecký trend, stále častěji nazývaný „body history“. Jde o dějiny těla zkoumaného ze všech aspektů, tedy i z hlediska zdraví, péče o zdraví, čistoty a pěstování krásy. Autorka čtenáře provází tisíciletími, v jejichž průběhu byl pojem „čistota“ tak či onak naplňován – od předhistorických společností až po naši „čistoskvoucí“ současnost.

26_2.jpg

IVO CHLUPÁČ,
ROSTISLAV BRZOBOHATÝ,
JIŘÍ KOVANDA, ZDENĚK STRÁNÍK

GEOLOGICKÁ MINULOST ČESKÉ REPUBLIKY
Jde o chronologický přehled o geologické minulosti našeho území od prekambria, před více než 600 miliony let, až do geologické přítomnosti ve čtvrtohorách. Jednotlivé kapitoly obsahují obecnou charakteristiku daného období (polohu kontinentů, procesy vrásnění, stupeň vývoje fauny a flóry), která je pak ilustrována na konkrétních oblastech ČR, v nichž se čtenář může seznámit s geologickými zajímavostmi a význačnými nálezy zkamenělin a nerostů.

26_3.jpg
NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V SRPNU 2011

– 1. Mazal, T. – Cesty s Bohumilem Hrabalem (brož.)
– 2. Shakespeare, W. – Dílo (překlad Martin Hilský; vychází s podporou nadace The Kellner Family Foundation, British Council, Daniela Bartka a Evžena Harta)
– 3. Kučera, M. – Kultura v českých dějinách 19. století – Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard (s podporou AV ČR)
– 4. Simmel, G – Filosofie peněz
– 5. Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z.
– Geologická minulost České republiky (2. vydání; s podporou AV ČR)

Tituly ostatních nakladatelů:

– 1. Prokš, P. – Habsburkové & velká válka (1914–1918), Naše vojsko
– 2. Chlíbec, J., Roháček, J. – Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách, Artefactum
– 3. Hrubec, M., Pauza, M., Zumr, J. a kol. – Myslitel Karel Kosík, Filosofia
– 4. Eco, U. – Kant a ptakopysk, Argo
– 5. Randallová, L. – Tajemství skrytých dimenzí vesmíru, Paseka

Knihkupcův tip:

– Brych, V., Rendek, J. – Hrady, zámky a tvrze Jihočeského kraje (brož.), Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1