Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > září  > Popularizace

Nové popularizační projekty

Středisko společných činností AV ČR přispívá v letošním roce k rozvoji popularizace vědy a prezentaci Akademie věd vedle jiných aktivit také dvěma novými projekty. V rámci základní myšlenky výstavy Věda pro život, která je shodná s většinou aktivit týkajících se komunikace s veřejností v roce 2011, vznikly projekty webové prezentace Věda pro život.cz a soutěžní přehlídky popularizace vědy SCIAP.

20_1.jpg

Projekty svým rozsahem i formou přinášejí nový pohled na dosavadní popularizační aktivity a jejich cílem je především upoutat pozornost médií, vzbudit aktivní zájem laické i odborné veřejnosti; získat pro spolupráci na popularizaci vědy více vědeckých institucí; vytvořit prostor pro větší zájem sponzorů a partnerů; Akademii věd prezentovat jako lídra v popularizaci vědy.
Smyslem projektu Věda pro život.cz, který Odbor popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR zahájí v říjnu tohoto roku, je vytvořit svébytnou platformu pro popularizaci vědy a medializaci jejích dílčích aktivit. Základ tvoří webový portál „Věda pro život“, který umožní dobrou orientaci laické veřejnosti v tematických oblastech, zvýší zájem o vědu a bude prezentovat výsledky vědecké práce již zainteresovaným či potenciálně zainteresovaným subjektům z oblasti obchodní, výrobní i státní správy. Kromě nových popularizačních aktivit lze prostřednictvím webu prezentovat aktivity již minulé – ať ve formě videa, audia, TV, tzv. eventů apod. Web bude mít i svou informační či navigační hodnotu, protože uživatelům umožní orientaci v historii a současnosti vědy v České republice a zpřístupní populárně-vědecké pořady či články z archivů spolupracujících médií. Autoři projektu také využijí sociální sítě a virálního efektu šíření jednotlivých výstupů popularizace vědy.

20_2.jpg

Cílem Soutěžní přehlídky popularizace vědy SCIAP, která se uskuteční v listopadu až prosinci letošního roku, je vyhodnotit nejúspěšnější popularizační aktivity realizované na území ČR nebo v českém jazyce týkající se vědy a prezentace AV ČR. Soutěž je otevřena všem subjektům, které se vědou zabývají. Mezi ně patří např. science centra, vědecké ústavy, vysoké školy, občanská sdružení. Jednotlivé projekty a prezentace by měly být schopny ovlivnit a oslovit všechny smysly lidského vnímání. Pro formáty neplatí žádná omezení.
• Soutěžní kategorie: expozice, periodikum, audio- či videovizuální pořad, internet, ostatní;
• Kritéria hodnocení: originalita – kreativita, tvůrčí přístup (do 25 %); sdělnost – schopnost přenést poselství (do 40 %); efekt – jak byl projekt úspěšný, skutečný dopad na veřejnost (do 25 %); další, předem nedefinovaná atraktivita (do 10 %).

LEOŠ KOPECKÝ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.