Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademická rada se dne 19. července 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:


Schválila
–  úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 27. zasedání konaného 12. července 2011 a přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 15. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 11. července 2011.
Souhlasila
– s výsledky negociační fáze hodnocení s řediteli ústavů I., II. a III. vědní oblasti,
– s dohodou o vědecké spolupráci mezi National Council for Science and Technology of the United Mexican States (CONACYT) a AV ČR.