Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademická rada se dne 28. června 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:


Schválila
– metodický pokyn pro postup hodnoticích komisí při hodnocení odborné činnosti infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
– metodický pokyn pro zpracování podkladových materiálů při hodnocení odborné činnosti infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
– statut komisí pro hodnocení odborné činnosti infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
– jednací řád komisí pro hodnocení odborné činnosti infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
– úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 26. zasedání konaného 21. června 2011,
– orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2011.

Souhlasila
– se základní koncepcí Týdne vědy a techniky 2011.

Doporučila
předsedovi AV ČR, aby jmenoval:
– Komisi pro hodnocení odborné činnosti Knihovny AV ČR, v. v. i., za léta 2005–2009 ve složení: Ing. Martin Svoboda (Národní technická knihovna v Praze) – předseda; členové: Ing. Alojz Androvič, Ph.D. (Univerzitná knižnica v Bratislave), Mgr. Tomáš Gec (Moravská zemská knihovna), PhDr. Marcela Horváthová (Ústredná knižnica SAV), PhDr. Karel Sosna (Parlamentní knihovna), PhDr. Bohdana Stoklasová (Národní knihovna České republiky), PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Miroslav Bartošek (Masarykova univerzita v Brně),
– Komisi pro hodnocení odborné činnosti Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., za léta 2005–2009 ve složení: RNDr. Pavel Hejda, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) – předseda; členové: Ing. Petr Bobák, CSc. (Akademická rada AV ČR), JUDr. Milan Brňák (VEDA, vydatelstvo SAV), Ing. Pavla Císařová, CSc. (DILIGENS, s. r. o.), doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze), doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. (Masarykova univerzita v Brně), RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Petr Veselý (Selection, s. r. o.), prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.).

Vzala se souhlasem na vědomí
– zprávu o dosavadním průběhu a přínosech Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
– výsledky hodnocení ukončených badatelských grantových projektů Grantové agentury AV ČR.