Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > září  > Úvodník

Léto plné škol

„Jestliže mají učitelé pečovat o rozvoj tvořivosti žáků a studentů, musejí mít sami schopnost tvůrčího myšlení. Definic tvořivosti existuje celá řada, ale mezi její předpoklady patří jistě motivace, schopnost komunikace, potřeba seberealizace, dostatek energie, pracovní nasazení a také připravenost věnovat řešení problémů a vlastnímu vzdělávání svůj volný čas.“ Stále aktuálními slovy uvedl v roce 2005 prof. Miroslav Raab svůj článek o projektu Otevřená věda, s jehož myšlenkou logicky přišla Akademie věd ČR, aby si takto prozíravě připravovala budoucí vědecký dorost. Vzdělávání studentů i pedagogů získalo tradici a postupně se rozšířilo i na další obory, zejména do sféry obrovského dluhu učitelů historie: do soudobých dějin.

4_1.jpg
Fota: Marina Hužvárová, Akademický bulletin

Rovněž univerzity se pochopitelně věnují vzdělávání pedagogů, studentů a nejen jich. Jmenujme např. Univerzitu Karlovu v Praze, jejíž Přírodovědecká fakulta letos v premiéře zacílila i na žáky základních škol přírodovědeckým příměstským táborem, zatímco již 55. běh zažila proslavená Letní škola slovanských studií, kterou pořádá Ústav bohemických studií Filozofické fakulty.
Prázdniny ovšem neznamenají pedagogické prázdno ani v zahraničí. Intenzivně „učila“ např. Krétská univerzita, která pořádala v Heraklionu hned několik letních škol pro nejrůznější věkové i studijní kategorie, na něž se sjeli přednášející i frekventanti z celého světa. A jen na okraj – řečtí fyzikové vybudovali na Krétě v roce 1983 Ústav elektronických struktur a laserů IESL, jenž je členem konsorcia LaserLab Europe, stejně jako naše akademické laserové pracoviště PALS. Nepřekvapí tedy, že na Letní škole o laserech nechyběli na tomto ostrově v závěru prázdnin ani čeští odborníci na danou oblast fyziky.
Vzdělávací léto budiž pochváleno – v rámci jednotlivých vědeckých ústavů a jejich partnerských institucí se letních škol uskutečnilo nepočítaně. Bylo by zajímavé, kolika takových aktivit a kde se pracovníci AV ČR, ať už jako přednášející či posluchači, zúčastnili. Všude totiž současně zanechávají otisk naší Akademie.

MARINA HUŽVÁROVÁ