Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > září  > Obálka

Memorandum o stálé konferenci AV ČR a Senátu PČR

1_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Memorandum o stálé konferenci mezi Senátem PČR a AV ČR spolupodepsali vrcholní představitelé obou institucí Milan Štěch a Jiří Drahoš. Podpisu přihlíží Alena Gajdůšková (první zleva).

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a předseda Senátu PČR Milan Štěch podepsali 21. července 2011 za účasti místopředsedů Senátu Aleny Gajdůškové a Petra Pitharta, místopředsedy AV ČR prof. Jaroslava Pánka a dalších významných hostů Memorandum o stálé konferenci mezi Senátem PČR a AV ČR. Akademie věd jako významná součást české vědy a výzkumu nabízí Senátu potenciál odborného garanta v rámci stálé konference, platformy, která vytváří prostor pro meziinstitucionální komunikaci k tématům vědy, výzkumu a inovací ve veřejném prostoru.

1_2.jpg
Zleva: představitelé AV ČR Pavel Baran, Jaroslav Šebek a Jaroslav Pánek, místopředsedové Senátu PČR Petr Pithart a Alena Gajdůšková, předseda AV ČR Jiří Drahoš a předseda Senátu PČR Milan Štěch

Spolupráce se bude odvíjet v součinnosti s dalšími vědeckými a výzkumnými institucemi, a to především vysokými školami. Smyslem je hledat širší kontext aktuálních problémů, pochopit jejich příčiny a hledat možná řešení. V praktické rovině memorandum podpoří rozvíjení kontaktů mezi vědeckými, vzdělávacími, hospodářskými a dalšími organizacemi a vědeckou spolupráci mezinárodního charakteru. Obě strany se též dohodly na přípravě seminářů k vědeckým otázkám, které jsou pro českou společnost významné. „Jde o průlomovou dohodu. V mnoha oblastech – od společenskovědních a ekonomických témat až po otázky ekologie a energetiky – může Akademie politikům pomoci,“ zdůraznil Jiří Drahoš. S názorem předsedy AV ČR Milan Štěch souhlasil: „K vědě mám velkou úctu. Může nás významně přiblížit k realizaci našich cílů při vytváření vzdělanostní společnosti.“

Odbor mediální komunikace KAV ČR